Startavo kandidatų į seniūnaičius registracija | KaunoDiena.lt

STARTAVO KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRACIJA

Klaipėdiečiai, norintys dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, jau gali registruotis. Pretendentų dokumentai savivaldybėje bus priimami iki kovo 28 d.

Reikia gyventojų rekomendacijų

Dokumentus registruoja Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio specialistės.

Kandidatai turi patiekti sutikimą dalyvausi seniūnaičių rinkimuose, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, trumpą gyvenimo aprašymą, savo nuotrauką, susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis, gyventojų siūlymą teikti kandidatu į seniūnaičius asmenį konkrečioje seniūnaitijoje, kandidato į seniūnaičius atitikties deklaraciją.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ir bendruomeninės organizacijos. Į savivaldybę gali kreiptis ir pats kandidatas, tačiau turi pateikti jį rekomenduojančių gyventojų užpildytą formą.

Pretenduoti į seniūnaičio pareigas gali tik pilnametis asmuo. Jis privalo būti deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje kandidatuoja.

Galės balsuoti ir elektroniniu būdu

Seniūnaičiu negali būti renkamas miesto tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kandidatų sąrašas bus tvirtinamas balandžio 7 d. Prieš tai bus patikrinti kandidatų duomenys. Kandidatų sąrašas bus paskelbtas viešai, o nuo balandžio 10 iki 28 d. vyks gyventojų apklausa.

Kiekvienas galės pasisakyti, kurį kandidatą palaiko. Nuo balandžio 10 d. gyventojai už pretendentus galės balsuoti ir elektroniniu būdu.

Rinkėjų apklausą vyks patys kandidatai į seniūnaičius. Palaikantys vieną ar kitą pretendentą turės pasirašyti jo apklausos lape. Išrinktais seniūnaičiais bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausiai savo seniūnaitijos gyventojų parašų.

Rinkimai bus laikomi įvykusiais, jei juose dalyvaus ne mažiau kaip 5 proc. teisę rinkti seniūnaitį turinčių seniūnaitijos gyventojų.

Kvietė būti aktyviais

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos seniūnaičių rinkimams organizuoti pirmininkė Elida Mantulova visus gyventojus kvietė aktyviai reikšti savo nuomonę.

„Jei žmonės bus pasyvūs, seniūnaitija liks be savo atstovo, o savivaldybė rengs pakartotinius rinkimus“, – tvirtino pirmininkė.

2017–2019 metų kadencijos seniūnaičių sąrašas bus patvirtintas ir paskelbtas gegužės 5 d. Jei seniūnaičiai bus išrinkti ne visose seniūnaitijose, bus skelbiami pakartotiniai rinkimai.

Pirmadienį mero potvarkiu patvirtinta Smiltynės seniūnaitija ir pakoreguotos Kuršių seniūnaitijos ribos bei patvirtintas Klaipėdos miesto teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas planas.

Iki šiol uostamiestyje buvo 54 seniūnaitijos. Visuomeniniais pagrindais dirbo 38 seniūnaičiai. Jų kadencija baigiasi gegužės 4 d.

Detalus seniūnaičių rinkimų Klaipėdos savivaldybėje grafikas

Informacijos dėl seniūnaičių rinkim paskelbimas - iki kovo 9 d.

Kandidatų į seniūnaičius registracija – nuo kovo 13 iki 28 d.

Registruotų kandidatų duomenų patikrinimas – nuo kovo 28 iki balandžio 5 d.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašo patvirtinimas – balandžio 7 d.

Gyventojų apklausos dėl seniūnaičių rinkimo vykdymas – nuo balandžio 10 iki 28 d.

Gyventojų apklausos rezultatų tikrinimas – balandžio 28 iki gegužės 4 d.

Išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimas ir paskelbimas – gegužės 5 d.

Rašyti komentarą
Komentarai (4)

Klaipėdskas

Seniūnaičiai yra reikalingi tam, kad klerkai galėtu nusimesti kaltę ant seniūnaičių, kai ieško kaltų. Ir jie dažniausiai yra planuojami, kaip politinių partijų įrankiai. Dar kaireikia išplatinti informaciją- visiems seniūnaičiams persiunčia ir laiko, kad informaciją jau išplatino ir t.t. ir t.t. .

KLP

Kam jie reikalingi? Jokios naudos.

Vika

Kam jie reikalingi???Reikalingi policijos rajoniniai inspektoriai,kurie tikrai dirbo visuomenei naudingą darbą.O ką veikia seniūnaičiai?....gal pataikūnai...?
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS