Vaikams ir jaunimui Garliavoje – projekto „Kai idėjos virsta realybe...“ užsiėmimai | KaunoDiena.lt

VAIKAMS IR JAUNIMUI GARLIAVOJE – PROJEKTO „KAI IDĖJOS VIRSTA REALYBE...“ UŽSIĖMIMAI

Įgyvendinant projektą „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“, visos Kauno rajono bibliotekoje vykstančios neformalaus ugdymo edukacinės veiklos yra nemokamos, tad į jas gali įsitraukti tuo besidomintys vaikai ir jaunimas.

Projektas pirmiausia skiriamas Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams bei paaugliams. Jį nuo šių metų rudens pradžios, kai buvo pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra, vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka su partneriais - Kauno rajono socialinių paslaugų centru bei nevyriausybine organizacija - klubu „Garliaviečiai“.

Projektas, kuris bus tęsiamas ir ateinančiais metais, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą įgyvendinti padeda Kauno rajono savivaldybė, savo lėšomis prisideda ir Savivaldybės viešoji biblioteka. Pastarojoje vykdomomis inovatyviomis edukacinėmis veiklomis siekiama pagerinti vietos gyventojų socialines ir ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo bei valdžios ryšius.

„Bibliotekoje 2018-2019 metais bus vykdomos šešių kategorijų neformalaus ugdymo edukacinės veiklos, kurių metu sudarysime sąlygas projekto dalyviams įgyti naujų ar patobulinti turimas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas: darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, meninius ir kūrybinius gebėjimus. Organizuodami Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams bei paaugliams edukacines veiklas (ir moksleivių atostogų metu), užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, kartu prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Vaikai ir paaugliai mokysis įvairių rankdarbių, susipažins su tapyba, kitais menais. Taip pat moksleiviams bus organizuojamos judriųjų žaidimų popietės su žaidimų konsole „X-box“, stalo futbolu, vyks treniruotės su lankais, kamuoliais ir kitomis priemonėmis.

2019 metais bibliotekoje vyksiančių edukacinių veiklų su naujomis informacinėmis technologijomis (virtualios realybės akiniais, planšetiniais kompiuteriais ir elektroninėmis skaityklėmis) metu dalyviai įgis naujų ir tobulins turimas darbo su informacinėmis technologijomis kompetencijas. Moksleivių atostogų metu vaikus ir paauglius kviesime dalyvauti bibliotekoje organizuojamose varžybose, mankštose, estafetėse, knygų pristatymuose ir pagal jas sukurtų filmų peržiūrose, viktorinose ir protų mūšiuose, ugdančiuose moksleivių kultūrines kompetencijas, domėjimąsi naujausia literatūra bei užtikrinančiose moksleivių fizinį aktyvumą“, -sako Kauno rajono viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Regina Vasauskaitė.

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykstantys populiariosios literatūros skaitymai naudojant inovatyvias informacines technologijas skirti ugdyti vaikų ir paauglių skaitymo įgūdžius, domėjimąsi knyga. Garsiniai skaitymai padeda vaikams geriau suprasti juos supančią aplinką ir reiškinius, suvokti knygų herojų vidinius išgyvenimus, skatina jų kūrybiškumą bei praturtina skaitančiojo žodyną ir kalbinį pasaulį. Įvairių technologijų taikymas skaitymuose bei komiksų kūrimas lavina vaiko bendruosius ir specialiuosius įgūdžius.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės vaikų ir jaunuolių įsitraukimas į bendruomenės veiklas, o suformuoti darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, bendradarbiavimo, komunikabilumo, komandinės veiklos, žinių įsisavinimo, informacijos analizės ir sisteminimo gebėjimai, o pasikeitusi asmenybė, įgijusi naujų kompetencijų, gebės lengviau integruotis visuomenėje bei labiau įsitrauks į socialines veiklas.

GALERIJA

  • Vaikams ir jaunimui Garliavoje – projekto „Kai idėjos virsta realybe...“ užsiėmimai
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS