VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje – dvi renovacijos | KaunoDiena.lt

VDU UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOJE – DVI RENOVACIJOS

Nuo rugsėjo 1-osios Akademijos Ugnės Karvelis keičia statusą ir pavadinimą: ji bus viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Pasak direktoriaus Rolando Kučiausko, šiuo metu gimnazijoje vyksta dvi renovacijos: pastato vidaus ir ugdymo proceso. Kokios permainos laukia daugiau kaip 900 gimnazistų, už pusantro mėnesio atversiančių atnaujintos ugdymo įstaigos duris?

Permainas įgyvendins po truputėlį

R.Kučiauskas neslėpė: apie pokyčius galvota jau kuris laikas. "Mokyklai buvo reikalingas impulsas, jį suteikė jungtuvės su VDU. Tai bus žingsnelis kitokio ugdymo link. Neketiname nuo rugsėjo 1-osios iš karto praryti visą dramblį, norime jį valgyti po truputėlį", – šmaikštavo gimnazijos direktorius.

Naująjį veiklos krypčių medį sudaro keturios šakos: visapusiškas asmenybės, gamtamokslinis, meninis / technologinis ugdymas ir daugiakalbystė. Permainos bus susijusios ir su mokinių, ir su mokytojų auginimu. "Kalbame ne tik apie gimnazistų, bet ir mokytojų pažangą. Savo lūkesčius išsakėme universitetui, šiandien VDU kalba ir apie mokytojų tobulinimosi platformą, kuri apimtų šios aukštosios mokyklos tinklui priklausančias mokyklas", – tvirtino VDU Ugnės Karvelis gimnazijos vadovas.

Jo žodžiais, pagrindinis permainų tikslas – sudaryti mokiniams geresnes sąlygas mokytis, daryti pažangą. "Mes galime orientuotis į gerai besimokančius ir būtent į juos kreipti pagrindinį dėmesį. Tačiau mums svarbūs ir tie, kuriems sekasi sunkiau ar jų mokymosi tempas yra lėtesnis. Ir čia mums į pagalbą ateina VDU: laboratorijos, auditorijos, žmogiškieji ištekliai, bibliotekos, galbūt ir skaitmeninio mokymosi galimybės", – sakė R.Kučiauskas.

Direktoriui antrino ir jo pavaduotoja ugdymui Jovita Puidokienė: "Ne kartą aptarėme, ką galėtų padaryti kiekvienas mokytojas kiekvienoje pamokoje, kad kiekvienas vaikas darytų didesnę pažangą. Siekiant šio tikslo, gimnazijos mokytojams sudarytos sąlygos komunikuoti su skirtingų sričių VDU specialistais, kad galėtume praturtinti turinį."

Būsimus pasikeitimus direktorius R.Kučiauskas jau ne kartą aptarė su pavaduotojomis (iš kairės) J.Lubiniene, J.Pinkuviene, A.Dambrauskiene ir J.Puidokiene.

Naujovės – pačios įvairiausios

Nuo rugsėjo 1-osios gimnazijoje startuos nauja, jos mokinio Beno Kubiliaus sukurta platforma Žinių mainai.lt. Platformoje registruosis gabesni mokiniai, norintys ir galintys padėti kitiems, ir tie, kuriems reikia pagalbos. "Įvykus žinių mainams, mokytojas gaus žinutę, o tas mokinys, kuris suteiks mokymosi pagalbą, uždirbs socialinių pilietinių valandų, vieną iš naujovių pristatė J.Puidokienė. Tuo siekiame, kad įvairaus amžiaus mokiniai mokytųsi komunikuoti."

Kita naujovė – Namų darbų klubas. Ši priemonė iš dalies atlieps Visos dienos mokyklos koncepciją: po gimnazijos stogu, bibliotekoje, specialistai padės vaikams mokytis, jei jis neturi galimybių to daryti namuose, laukia būrelio ar mokyklinio autobuso.

Bendradarbiaujant su VDU gimnazijoje atsiras dar viena programa "Kelrodė žvaigždė". "Turėsime studentų, kurie mokiniams padės socializuotis. Tėvų sutikimą gavę mokiniai galės su studentais praleisti daugiau laiko kalbėdamiesi apie mokymąsi, turiningą laisvalaikį, kartu ruoš pamokas", – pasakojo J.Puidokienė.

Tinklinio gudrybių mokys angliškai

Iki šiol VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje, kaip ir daugelyje mokyklų, anglų kalba buvo pagrindinė užsienio kalba, o vyresnėse klasėse siūlyta mokytis rusų, vokiečių arba prancūzų. Statusą ir pavadinimą pakeitusi gimnazija taps daugiakalbė.

"Daugiakalbystė – taip pat sritis, susijusi su bendradarbiavimu. VDU siūlo programas su didžiausiu užsienio kalbų pasirinkimu, o mūsų mokiniai prie pasirinktos antros ar trečios užsienio kalbos norėtų mokytis retesnių ar egzotinių. VDU gali pasiūlyti rinktis iš bene 30 kalbų. Mokymasis vyktų numatytu laiku universitete ar nuotoliniu būdu", – sakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Agnietė Dambrauskienė.

VDU studentai, siekdami įgyti pedagoginės praktikos, galės būti gimnazijos mokytojų asistentais. "Esame aptarę ir tikimės, kad turėsime tris studentus iš užsienio, kurie mokys užsienio kalbų. Į VDU iš Floridos atvyks studijuoti profesionali tinklininkė, ji nori turėti tinklinio būrelį ir savo žinias perduoti vaikams anglų kalba", – naujienomis dalijosi A.Dambrauskienė.

Neketiname nuo rugsėjo 1-osios iš karto praryti visą dramblį, norime jį valgyti po truputėlį.

Jų bus ir kryptyje, susijusioje su lietuvių kalbos ir literatūros ugdymu. "Nebe pirmus metus kalbame apie skaitymo įgūdžių, viešojo kalbėjimo ugdymą – jiems laiko pamokoje ne visuomet užtenka. Mokytojai, bendradarbiaudami su Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais, pasirinko plėtoti literatūros mene kryptį: bus rengiamos netradicinės pamokos muziejuose, teatruose, parodose", – pasakojo J.Puidienė.

Jolita Lubienė, kuruojanti menų ir technologijų kryptį, pasidžiaugė: didelis dėmesys bus skirsimas kūrybinėms dirbtuvėms VDU erdvėse, su Menų fakultetu jau susitarta dėl naudojimosi animacijos, garso įrašų, fotografijos studijomis. "Taip pat esame taręsi ir dėl technologinio ugdymo, jis bus orientuotas į tvarų maistą, tvarią madą, šiuolaikinę tautodailę ir jos pritaikymą dizaine", – sakė J.Lubienė.

Verslumo ugdymas Ugnės Karvelis gimnazijoje – ne naujiena.

Tobulins esamus modelius

Verslumo ugdymas – ne naujiena gimnazijoje. Mokytoja Daiva Makutėnienė ne tik vedė ekonomikos pamokas, bet ir vadovavo penkioms jaunosioms bendrovėms, įgyvendinančiomis įvairias veiklas. Viena iš jų gamino ir platino mokyklinius džemperius. "Naujais mokslo metais verslumo ugdymas bus dalijamas į dvi dalis: 5–8 klasėse integruotas modulis bus susijęs su įvairiais socialinių mokslų dalykais, o 2–3 gimnazijos klasėse bus kuriamos jaunosios bendrovės", – apie tai, kas keisis, pasakojo J.Puidienė.

Biotechnologijos – modelis, kuris taip pat jau buvo gimnazijoje ir iki statuso pakeitimo. Nauja tai, kad bus gilinamos keturios: biologijos, chemijosa, fizikos ir geografijos – sritys. "Šiems moduliams vystytis ir toliau padės VDU Žemės ūkio akademijos bazė. Šiemet jau kalbame ir apie neurotechnologijas, nanotechnologijas, bioniką ir bioinžineriją, veiklas genetikos laboratorijoje. Manome, kad 9–10 klasėje pradėti mokinių darbai gali išaugti į brandos darbą", – įsitikinusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Pinkuvienė.

Reziumuodamas R.Kučiauskas pabrėžė: permainos turės įtakos visiems mokomiesiems dalykams, palies kiekvieną mokinį, atsiras naujų ugdymo formų. Kaip pavyzdį jis įvardijo srautinių grupių sudarymą devintose klasėse: skirtingu tempu besimokantys mokiniai lietuvių ir anglų kalbų bei matematikos galės mokytis ne klasėmis, o grupėmis.

"Taip pat ketiname įgyvendinti bendrą projektą su Nacionaline švietimo akademija, kuris skirtas didesnio potencialo mokiniams nuo 5 iki 10 klasės. Jie galės matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų žinias gilinti ir pamokų, ir atskirų modulių metu. Šalyje tėra atrinkta dešimt mokyklų, kurios dalyvaus Gabių vaikų ugdymo projekte, ir VDU Ugnės Karvelis gimnazija pateko tarp jų", – džiaugėsi gimnazijos vadovas.

GALERIJA

  • Komanda: būsimus pasikeitimus direktorius R.Kučiauskas jau ne kartą aptarė su pavaduotojomis <span style=color:red;>(iš kairės)</span> J.Lubiniene, J.Pinkuviene, A.Dambrauskiene ir J.Puidokiene.
  • VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje – dvi renovacijos
  • VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje – dvi renovacijos
Vilmanto Raupelio, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos archyvo nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (6)

BBB

Ypač man patinka Kelrodė žvaigždė, kad tik nebūtų kaip turkų seriale

111

Tegyvuoja Vasiukai!

AAA

Tai jau turnikai ir lygiagretės panaikintos.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS