Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdis – sausio 20 dieną | KaunoDiena.lt

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS – SAUSIO 20 DIENĄ

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas 2022 m. sausio 20–21 d. 9 val. šaukia 34-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl savivaldybės žemės sklypo Švepelių g. 2C, kadastro Nr. 2101/0034:50, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo ir pertvarkymo. Pranešėja A. Truncienė.

2. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 34, Klaipėdoje, dalies nuomos. Pranešėja A. Truncienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas V. Nausėda.

4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Kovalenkaitė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Kovalenkaitė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl Mokytojo padėjėjo etatų įvedimo ir finansavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipė-dos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.

11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Materialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir Materialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Liesytė.

12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

13. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja D. Gerasimovienė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

15. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

17. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.

18. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Daugiabučio gyventoja

2021 - 11 - 11 d. LR Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas - neleistinai paliktų atliekų sutvarkymas iki 5 metrų ( didžiųjų gabaritų, statybos ir griovimo ir kt. ) negali būti priskirtas ir mokestis negali būti užkrautas daugiabučio namo gyventojams, nes neįmanoma šių asmenų nustatyti. Tvarkymo organizavimas yra priskirtas savivaldybių kompetencijai ir jų atsakomybei. ŠIUKŠLĖS YRA SAVIVALDYBĖS, O NE GYVENTOJŲ PROBLEMA! Todėl daugiabučio gyventojai neprivalo padengti teršalų ar atliekų šalinimo išlaidų, jei prie jų susidarymo neprisidėjo. TEISMO SPRENDIMAS NESKUNDŽIAMAS. Šis teismo sprendimas galioja atitinkamai ir Klaipėdos savivaldybei, kaip viešojo administravimo subjektui, kuris privalo veikti priskirtos kompetencijos ribose ir gali priimti tik tokius sprendimus, kuriuos tiesiogiai leidžia įstatymai. Kodėl neleistinų paliktų atliekų sutvarkymo iki 5 m. klausimas NEĮTRAUKTAS Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDĮ? KIEK DAR LAIKO BUS SAVIVALIAUJAMA?

SUSIJUSIOS NAUJIENOS