Už pilietiškumą – teroras: Lietuvoje kitaip mąstantis žmogus laikomas priešu? | KaunoDiena.lt

UŽ PILIETIŠKUMĄ – TERORAS: LIETUVOJE KITAIP MĄSTANTIS ŽMOGUS LAIKOMAS PRIEŠU?

Kitaip mąstantis žmogus yra priešas, kurį privalu paniekinti, sutrypti moraliai ar net ir sužlugdyti. Tokia išvada peršasi po viešų išpuolių prieš Lietuvos piliečių sąjungos pirmininką Dionyzą Varkalį, dienraštyje paskelbus jo kritiką valdantiesiems. O ekologą Erlandą Paplauskį už jo pilietinę veiklą kitaip mąstantieji užsimojo net atleisti iš darbo.

Įsiutino kitokia nuomonė

E.Paplauskis – biologas, kaip pats teigia, prigimtinis gargždiškis, įsivėlęs į kelių vietos politikų inspiruotą ginčą dėl Gargždų parko sutvarkymo, yra apskųstas net aplinkos ministrui, kurio reikalaujama įvertinti E.Paplauskio tinkamumą pareigoms.

E.Paplauskis dirba Pajūrio regioninio parko ekologu ir jau daug metų yra aktyvus pilietis bei visuomenininkas, kuriam rūpi daugybė svarbių klausimų – pradedant gamtos saugojimu, viešųjų interesų gynimu ir baigiant pasipriešinimu, jo manymu, politizuotiems šou.

Po pastarojo susidūrimo su Gargždų parko sutvarkymo priešininkais ("Dėl piketo – tyrimas", "Klaipėda", 2020 02 04), tarp jų, beje, buvo ir politikų (kurie praėjusią kadenciją patys pritarė parko sutvarkymo projektui, dėl ko ir protestavo), E.Paplauskis Klaipėdos rajone, regis, tapo pagrindiniu politiniu priešu, kurį nuspręsta pagąsdinti aplinkos ministru.

E.Paplauskis tų asmenų ministrui buvo įskųstas ir už dar vieną savo pasisakymą spaudoje ("Pilietinė visuomenė išsigimė? "Klaipėda", 2019 11 26), kur, kalbėdamas apie abejotinų veikėjų pseudopilietiškumą, paminėjo terminą "naudingi idiotai", tačiau konkrečiai nieko neįvardijo.

Skundas: dėl protesto prieš politizuotą piketą prieš Gargždų parko sutvarkymą aplinkos ministrui buvo apskųstas Pajūrio regioninio parko ekologas E.Paplauskis. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Tiesa, kalba tuo atveju buvo ne apie klinikinį vertinimą.

Šia sąvoka E.Paplauskis apibūdino asmenis, kurie iš nežinojimo, savo iniciatyva, niekieno neverčiami daro tai, kas labiausiai trokštama priešiškų valstybių.

Tad minėti asmenys, rašydami skundą aplinkos ministrui, kažkodėl pamanė, kad E.Paplauskis galvoje turėjo būtent juos, ir paprašė, kad būtų įvertintas gargždiškio tinkamumas ekologo pareigoms Pajūrio regioniniame parke.

Skundą rašė "berniukas"?

E.Paplauskis neslepia, kad po piketo dėl Gargždų parko pertvarkymo savo feisbuko paskyroje jis pavartojo aštresnę leksiką, tačiau, kaip pats tikina, cenzūrinę.

O vėliau situaciją plačiau paaiškino savo tinklaraštyje.

"Visur viešai kartoju, kad valdžios ištroškusių kai kurių vietos politikų siekį primesti savo primityvų pasaulio suvokimą visiems rajono gyventojams laikau grėsme savo saugumui. Pasigrožėkite parko tvarkymo projektą bandančių užlaužti politikų išmintimi. Mitingai, platinamas kvietimas ginti naikinamą parką, kviečiamas N.Puteikis, kryžiai ant medžių. Tokią kaimo politiką vadinu nuotekų vamzdžiu, bet diskusijose įvardinu žemaitiškai, paprastesniais žodžiais, atspindinčiais šį fiziologinį tuštinimosi procesą. Išvertus į politkorektišką žargoną, būtų kažkas panašaus į apgailėtina", – užrašė E.Paplauskis.

Protestą dėl parko tvarkymo palaikęs Klaipėdos rajono tarybos narys Sigitas Karbauskas tikino, jog jis skundo dėl E.Paplauskio ministrui nerašęs, tai padarė "kažkoks berniukas iš Klaipėdos".

"Aš iš esmės esu prieš skundus, bet E.Paplauskis savo įvaizdį yra susikūręs iš valdiškų pinigų ir jis jį naudoja kaip ekspertas, paveikdamas gyventojų nuomonę, man čia atrodo slidoka. Bet aš nereaguoju į jo pasakymus", – išsakė savo nuomonę S.Karbauskas, taip išsamiau ir nepaaiškinęs, kaip E.Paplauskis esą iš valdiškų pinigų susikūrė savo įvaizdį.

Dėl kritikos – išpuolis

Šiuo atveju E.Paplauskis bent žino, kas nepritaria jo pilietinei pozicijai ir kas jį skundžia valdžiai, skirtingai nei klaipėdietis, visuomenininkas D.Varkalis, kurį po jo viešos kritikos valdantiesiems ("Po pažadų lietaus – migla", "Klaipėda", 2020 02 05) bjauriausiais žodžiais internete taršė anoniminiai komentatoriai.

Išpuolis: po publikacijos dienraštyje "Klaipėda" apie Lietuvos piliečių sąjungos pirmininko D.Varkalio ruošiamą viešą laišką "valstiečių" partijos lyderiui garbų klaipėdietį internete bjauriai užsipuolė tuntas anoniminių komentatorių. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

D.Varkalio įsitikinimu, "valstiečių" partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis ignoruoja savo paties rinkimų pažadus ir kompromituoja visą partinę sistemą.

Būtent todėl klaipėdiečiai valdančiųjų lyderiui rengia viešą laišką, kuriame ketina aiškintis, kodėl jo partijos rinkimų programa taip skiriasi nuo realių darbų.

D.Varkalio nuomonė ir jo atvirumas, paskelbtas spaudoje, kai kuriems nepatiko, tai suprantama, tačiau tai nereiškia, kad galima žmogų užgaulioti, įžeidinėti ir rašyti netiesą.

Nemaloniai stebina toks įžūlus puolimas komentatorių, naudojančių juodą melą ir šmeižtą.

Anonimai veikiausiai nežino, kad D.Varkalis nepalaiko nė vienos partijos ir daugelio jų atstovų nėra itin mėgstamas dėl kritiško požiūrio.

Veikiausiai jie nežino ir to, kad D.Varkalis yra prisidėjęs prie keturių muziejų įsteigimo, kad milžinišką krašto eksponatų kolekciją yra dovanojęs muziejams, nežino tie žmonės ir apie jo visuomeninę veiklą, saugant lietuvių kalbą, istorinį paveldą.

Atsakymas šmeižikams

Tarp daugybės dešimčių piktų anonimų buvo ir mėginančių sugėdinti nepraustaburnius rašinėtojus.

"Primenu visiems komentatoriams, kad Seimo nariai privalo atsiskaityti prieš rinkėjus. D.Varkalio iškeltas šis klausimas yra teisingas. Rinkėjai privalo žinoti, ką gero per savo kadenciją padarė valstybei ir jos žmonėms kiekvienas Seimo narys. Atsiskaityti privalo tiek Seimo opozicija, tiek valdantieji. Užbaikite tas visas nesąmones, užgauliojimus ir džiaukitės, kad dar yra blaiviai mąstančių žmonių, kurie iškelia visas negeroves, džiaukitės ir būkite jiems dėkingi. Prieš ištardami žodį, gerai pagalvokite, ką gero jūs patys nuveikėte", – rašė vienas internautas.

"Dabar "sudirbkite" D.Varkalį į skutelius nieko nežinodami. Netylėjo D.Varkalis, kai buvo ruošiamasi luošinti lietuvių kalbą, kai buvo renkami parašai žemės referendumui (pats R.Karbauskis po to jam padėką įteikė), netyli ir dėl ciniško miškų kirtimo ar pažadų nevykdymo. Pasirašė raštus dėl LRT vienašališkumo, informacinės blokados", – antrino kitas klaipėdietis, pasipiktinęs anonimų užgauliojimais.

Perskaitęs komentarus, D.Varkalis atrašė visiems.

"Dėkui tiems komentatoriams, kurie palaiko mano pastangas tautos labui ir supranta esamas šiandien kylančias aktualias problemas. Tačiau nemaloniai stebina toks įžūlus puolimas kitų komentatorių, naudojančių juodą melą ir šmeižtą. Seniai aišku, kad tam tikra dalis Lietuvos gyventojų yra stipriai degradavę, bet, perskaičius čia esančius neigiamus komentarus apie mane, darau išvadą, kad ta degradacija visiška ir absoliuti. Tokius kliedesius rašyti gali tik visiškai neadekvatūs individai. Aš visais laikais stengiausi būti objektyvus, bešališkas ir, nepučiant nė į vienos partijos dūdą, kovoti už Lietuvos ir jos tautos interesus. Todėl kaltinimai, kad palaikiau ar palaikau kažkurios partijos interesus ar ėjau prieš Lietuvą ar jos kalbą kūrusių žmonių atminimą, yra absurdiški ir apgailėtini. O šiaip linkiu visiems geros valios klaipėdiečiams bei šį laikraštį skaitantiems kitiems piliečiams neprarasti tvirtybės ir ryžto kovojant už bendrą mūsų tautos gerovę bei šviesesnę šalies ateitį", – teigė D.Varkalis.


LR Konstitucija

21 straipsnis

Žmogaus orumą gina įstatymas.

22 straipsnis

Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

25 straipsnis

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.

28 straipsnis

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

33 straipsnis

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

Rašyti komentarą
Komentarai (39)

Pensininkas

p. Asta, ne "kitaip mąstantis žmogus laikomas priešu", o kitaip mąstantys žmonės, nei landsbergistų Varkalis, laikomi priešais.

Anonimas

Koncervatorių papirktas skalikas išlindo iš maišo . Kai šitiek metų alino šalį kiti valdantieji Varkalis miegojo,dabar prisisapnavo ir kabinėjasi senis. Pagal Varkalį visi kiti valdantieji ,kurie visiškai nieko nedarė vardan Lietuvos žmonių buvo geri ,tik dabar Karbauskis ir jo partija užkliuvo. Vieninteliai žalieji pradėjo dirbti žmonių labui,jei būtų jiems netrukdę išgamos koncervatoriai ,liberalai tai žalieji būtų daug daugiau padarę. Ir kvailam aišku ,kad užpirkta s straipsnis,matyt gerai sumokėjo ,kad Varkalis tokiomis aferomis užsiima,arba pats nebesuvokia ką daro.

as

cia daugiausiai priesu randa koncervai su savo rusofobu stabu
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS