V. Grubliausko potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo | KaunoDiena.lt

V. GRUBLIAUSKO POTVARKIS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2 papunktį, šaukiu 2021 m. kovo 25–26 d. 9 val. 25-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos bei Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitoms. Pranešėjas G.Neniškis.

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir mero 2020 m. veiklos ataskaitai. Pranešėjas V.Grubliauskas.

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K.Petraitienė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A.Kačalinas.

5. Dėl Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R.Rumšienė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės senjorų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A.Valadkienė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A.Valadkienė.

8. Dėl Dailės kūrinių statymo (įrengimo) ir nukeldinimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja E.Deltuvaitė.

9. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“. Pranešėja L.Prižgintienė.

10. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Boružėlė“. Pranešėja L.Prižgintienė.

11. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Kregždutė“. Pranešėja L.Prižgintienė.

12. Dėl Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A.Liesytė.

13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-416 „Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A.Liesytė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A.Liesytė.

15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimo maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A.Liesytė.

16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-403 „Dėl Socialinės paramos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A.Liesytė.

17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėjas V.Nausėda.

18. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R.Jievaitienė.

19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių patvirtinimo. Pranešėja R.Jievaitienė.

20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja L.Murauskienė.

21. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L.Murauskienė.

22. Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininkų kapitalo didinimo. Pranešėjas E.Simokaitis.

23. Dėl savivaldybės būstų ir neįrengtų pastogių dalių pardavimo. Pranešėjas E.Simokaitis.

24. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E.Simokaitis.

25. Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo. Pranešėjas M.Vitkus.

Rašyti komentarą
Komentarai (2)

kestas

gerbiamas mere ,...o gal uz svara mieste galite iskelti klausima ar reikes laukti kol lietus nuplaus zvyrus dulkes vejas isnesios ,nematome garsiai ispopuliarintu svaros masinu valant klaipedos miesto gatves ,...saligatvius ,...jau nekalbant link Giruliu stovejimo aiksteliu ,...ar cia taip viskas turi buti ,...

Pridėkite dar vieną

Dėl skubaus ir neatidėliotino pradinukų sugrąžinimo į mokyklas ir LR Konstitucijos nuostatų laikymosi.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS