Viešajai įstaigai – klausimai dėl viešųjų pirkimų | KaunoDiena.lt

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI – KLAUSIMAI DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Klaipėdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išsiaiškino, jog savivaldybei priklausančioje įstaigoje "Klaipėdos butai" galėjo būti nesilaikoma viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Domėtasi, kodėl remonto darbų konkursus laimėdavo ta pati įmonė.

Atostogos – sau pačiai?

Tikrinti kontrolieriai ėmėsi po gautų skundų dėl viešosios įstaigos "Klaipėdos butai" veiklos. Ši įstaiga yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjas yra Klaipėdos savivaldybė.

Įstaiga teikia savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos ir daugiabučių namų administravimo paslaugas.

Patikrinimo metu kontrolieriai siekė įvertinti įstaigos veiklą, tikrino, kaip įgyvendinamos funkcijos.

Paaiškėjo, jog ne visada įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Šioje įstaigoje buvo įdarbinta daugiau darbuotojų, nei buvo nustatyta pareigybių. Įstaigai buvo patvirtinti 8 etatai, o faktiškai joje dirbo 9 žmonės.

Tikrintojams kliuvo ir tai, jog avansai smulkioms išlaidoms darbuotojams buvo išduodami nesilaikant tvarkų, nors patys pinigai buvo leidžiami tinkamai.

Iš kasos buvo išduodamos lėšos degalams įsigyti, vietinei rinkliavai, pašto ženklams, ūkinėms prekėms. Kontrolierių teigimu, visa tai turėjo būti įsigyjama viešųjų pirkimų procedūrų būdu.

Nustatyta, kad buvusi šios įstaigos vadovė Polė Maskeliūnienė, šiuo metu jau palikusi pareigas, pati priėmė įsakymą dėl kasmečių atostogų suteikimo sau pačiai, kai tokius potvarkius turėtų pasirašinėti Klaipėdos meras.

Pirkimai vyko neskaidriai?

Aiškintasi, kokias paslaugas įstaiga įsigyja iš kitų įmonių. Nustatyta, kad savivaldybės įstaigoje buvo sudarinėjamos ilgalaikės sutartys dėl teisinių paslaugų, programinės įrangos aptarnavimo, tačiau tokios sutartys galėjo būti sudaromos tik vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

Teisines paslaugas įstaiga pirko iš tos pačios įmonės nuo 2007 m. Mėnesiui tai atsieidavo 684 eurus. Ši sutartis nutraukta tik 2018 m.

Panašiai elgtasi ir perkant programinės įrangos paslaugų bei priežiūros paslaugą. Tokio pobūdžio sutartys negali būti sudaromos ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui, o šioje įstaigoje jos tęsėsi metų metais.

Kontrolieriams užkliuvo tai, jog sutartyse buvo keičiama esminė sutarčių sąlyga – paslaugos kaina, be viešojo pirkimo procedūrų.

"Tuo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai", – pažymėta auditorių ataskaitoje.

Taip pat įstaiga "Klaipėdos butai" nepaisė prievolės viešinti sudarytų sutarčių Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tokia prievolė biudžetinėms įstaigoms galioja nuo 2015 m. sausio 1-osios.

Taip pat įstaiga "Klaipėdos butai" nepaisė prievolės viešinti sudarytų sutarčių Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Už biuro nuomą – 1 tūkst.

2007 m. viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" sudarė biuro patalpų nuomos sutartį, kas mėnesį už patalpas paklodama daugiau nei tūkstantį eurų. Nuoma įforminta po viešųjų pirkimų procedūrų, tačiau tai daryta be konkurso.

Šiuo metu laikinai įstaigai vadovaujantis Eugenijus Vanagas tikino, jog 8 darbuotojams biure yra tik du kabinetai.

"Nemanau, kad padaryta pažeidimų. Priekaištų kitą kartą gali sulaukti vien už žvilgsnį. Nežinau, kokių priekaištų turėjo kontrolieriai, nes šias pareigas einu neseniai", – tikino E.Vanagas.

Ieškojo nuomininkų?

Pasirodo, jog sutartys šioje įstaigoje su tiekėjais buvo pasirašinėjamos iš naujo, taip apeinant prievolę skelbti konkursus.

Įstaiga "Klaipėdos butai" iš viso rūpinasi apie 1,5 tūkst. savivaldybei priklausančių butų.

Patikrinimo metu tušti stovėjo 123 butai.

Kontrolieriai patikrino visus šiuos būstus, ypač domėtasi, kas vyksta Melnragėje esančiuose būstuose.

O tokių pajūrio zonoje yra net 12. Tačiau paaiškėjo, jog visos apleistos patalpos buvo tuščios, be jokių ženklų, kad jos galėtų būti nuomojamos ar kitaip naudojamos.

Užsakymai – į vienas rankas

Domėtasi ir įmonėmis, kurios remontuoja savivaldybės butus. Buvo patikrinta 16 butų, kuriuose vyko remontai. Nustatyta, jog remonto kainos neviršijo rinkos kainų.

Tačiau, analizuojant 2018 m. vykusius 12 smulkiųjų remontų, nustatyta, jog visus juos atliko viena ir ta pati bendrovė. 2017 m. šis rangovas samdytas penkiais atvejais iš šešių. 2019 m. vėl su tuo pačiu rangovu sudaromos dar keturios sutartys.

Iš minėtų 12 atvejų dešimtyje nustatyta, kad tiekėjų apklausos pažymoje nurodyta, jog kiti tiekėjai pasiūlymų nepateikė.

Vienu atveju buvo kreiptasi į vienintelį tiekėją.

Nuo 2015 m. iš 13 sutarčių šešios sudarytos su tuo pačiu tiekėju.

"Tai rodo, jog įstaiga, vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, veikiausiai neužtikrino pakankamos konkurencijos bei racionalaus lėšų panaudojimo", – pažymėta kontrolierių ataskaitoje.

E.Vanagas į šiuos kontrolierių pateiktus faktus atsakė lakoniškai.

"Tiek tų tiekėjų Klaipėdoje ir yra. Todėl naivu tikėtis, kad jie nesikartotų sutartyse. O ką mes padarysime, jei kiti tiekėjai nepateikia pasiūlymų? Neteikia, ir viskas. Nėra čia kažkokie itin dideli pelnai, o reikia tokių rangovų, kurie žinotų specifiką", – aiškino E.Vanagas.

Rašyti komentarą
Komentarai (6)

Ohooo!

Aferistai! Tūkstanččiai žmonių laukia bustų nuomai , o čia ------123 butai stovi tušti, o likusiuose iš 1500 butų neaišku ar tie ,kuriems reikia gyvena, o prie jūros tie 12 butų ( matyt savų poilsiui skirtų) ko laukia??? Savivaldybės įmonė kaip "šauniai" dirba, tai ko norėt iš "Mano būstas" ...kitu namų valdų aferų, juk jie ima pavyzdį iš Savivaldybės įm. Kur kontrolė, kas nubaustas, vien audito juk neužtenka!!! .

O poniai Polei

išeitinė buvo išmokėta ? ))))

Saule

Dar prie to pacio reiktu patikrinti ‘Mano bustas’ kas ten per saraskinu kontora...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS