Š. Birutis: teatrai patys spręs, ar tapti viešosiomis įstaigomis | KaunoDiena.lt

Š. BIRUTIS: TEATRAI PATYS SPRĘS, AR TAPTI VIEŠOSIOMIS ĮSTAIGOMIS

  • 0

Teatrai ir koncertinės įstaigos pačios spręstų, ar nori būti biudžetinėmis, ar viešosiomis įstaigomis, nepaisant jų pasirinkimo, valstybės finansavimas nemažės, teigia kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Jis ketvirtadienį Seime pristatė naują Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo redakciją. Šis projektas, kaip ir ankstesnis jo variantas, jau yra sulaukęs kai kurių teatralų kritikos.

Parlamentarai po pateikimo projektui pritarė, už balsavo 50 Seimo narių, prieš buvo vienas, susilaikė 21. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. „Projekte siūlome naujo teisinio reguliavimo nuostatas, kurios sudarys galimybę, pabrėžiu – galimybę, nacionaliniam, valstybiniam ir savivaldybės teatrui ir koncertinei įstaigai pasirinkti, pabrėžiu žodį „pasirinkti“, o ne prievarta tapti viešosios įstaigos teisinę formą su vieninteliais įstaigos savininkais – valstybe arba savivaldybe ir turtą perduoti tik patikėjimo teise“, – sakė kultūros ministras.

„Svarstant Vyriausybės strateginiame komitete labai aiškiai buvo suformuluota labai aiški garantija, kad nepaisant to, kokia yra juridinė forma, jeigu ateityje būtų, finansavimas nenukentėtų. Ir ta nuostata yra (...) Galiu garantuoti, kad valstybė tikrai nemažins finansavimo, nes finansavimas yra skirtas konkrečių programų, kurios ir šiandien vykdomos, įgyvendinimui“, – akcentavo Š.Birutis.

Anot jo, teatrams tapus viešosiomis įstaigomis, nebus ribojama jų komercinė veikla, jos galės užsidirbti papildomų lėšų ir panaudoti jas savo reikmėms.

„Mūsų pareiga – sudaryti sąlygas norintiems dirbti ir užsidirbti, investuoti lėšas į meistriškumą ir kelti kūrybos lygį“, – tvirtino Š.Birutis.

Projektu siūloma praplėsti profesionaliojo scenos meno sistemą, į ją greta teatrų ir koncertinių įstaigų įtraukiant cirkus, informacijos centrus, kūrybinius inkubatorius ir pan.

Ministras taip pat pabrėžė, kad įstatymo projektas numato galimybę konkurso būdu skirti valstybės biudžeto lėšas profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių teatrai ir koncertinės įstaigos, veiklai. Taip siekiama pagerinti nevalstybinių įstaigų veiklos sąlygas.

Pagal projektą, valstybės įstaigos galės sudaryti jungtinės veiklos sutartis su privačiomis įstaigomis bendriems projektams įgyvendinti.

Naujos redakcijos įstatyme taip pat numatyta kasmet vertinti teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų veiklą. Jeigu vadovo veikla du kartus iš eilės įvertinama nepatenkinamai, įstaigos savininkas turėtų jį atleisti. Gerai ir labai gerai dirbantis nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos vadovas galėtų eiti šias pareigas neribotą kadencijų skaičių.

Be to, būtų vertinama ir tų įstaigų kūrybinių darbuotojų veikla. Dukart neigiamų vertinimų sulaukę asmenys netektų darbo.

 

„Įstatymo projektas nustato kūrybiniams darbuotojams papildomas socialines garantijas“, – pabrėžė Š.Birutis.

Siūloma kompensacines išmokas didinti nuo šešių iki aštuonių bazinių socialinių išmokų (BSI), tai yra nuo 228 iki 304 eurų.

„Profesionaliojo scenos meno įstaigą paliekantis kūrybinis darbuotojas turės bent minimalų pragyvenimo šaltinį, o įstaigoje bus paskatinta kūrybinių darbuotojų kaita“, – tvirtino ministras.

Projektu numatoma mažinti artistams ir šokėjams nustatytą kūrybinio darbo stažą nuo 20 metų iki 18 metų.

Tik privalomą stažą turintys menininkai gali gauti kompensacines išmokas.

Projekte nebėra anksčiau itin aršios kritikos sulaukusio siūlymo atsisakyti etatų teatruose, o kūrybinius darbuotojus samdyti pagal intelektinių paslaugų teikimo ar viešo atlikimo sutartis.

Šį projektą sukritikavo dalis profesionaliosios scenos įstaigų darbuotojų profsąjungų. Jų teigimu, dokumente numatomos per menkos kūrybinių darbuotojų socialinės garantijos, pasigesta darbo santykių reglamentavimo.

Ankstesnis, 2014 metais parengtas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projektas buvo sukėlęs aršų aktorių pasipiktinimą, jie reikalavo ministro Šarūno Biručio atsistatydinimo. Tuomet, be kita ko, buvo numatyta įteisinti penkerių metų terminuotas sutartis aktoriams – teigta, jog tai esą išspręstų problemą, kad dabar kai kurie aktoriai yra užimti vos keliuose spektakliuose per metus, tačiau jiems mokamas atlyginimas. Teatralų nuomone, tai būtų sugriovę repertuarinį teatrą, aktoriai netektų socialinių garantijų.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS