Aukštosios mokyklos už pasiekimus nuo 2024-ųjų galės gauti papildomą finansavimą | KaunoDiena.lt

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS UŽ PASIEKIMUS NUO 2024-ŲJŲ GALĖS GAUTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

  • 1

Auštosios mokyklos ir mokslo institutai nuo 2024-ųjų galės gauti skatinamąjį valstybės finansavimą už studijų veiklos pasiekimus, penktadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

Tai numatyta patvirtinus naujas kriterijų, kuriais remiantis bus skirstomos papildomos lėšos, vertes.

„Nors valstybės finansavimas mokslui ir studijoms nuosekliai auga, matome būtinybę tobulinti studijų finansavimo modelį. Šiuo sprendimu įvedama skatinamojo studijų finansavimo dalis, t. y. bus papildomai skiriamos lėšos pagal kiekvienais metais atliekamo mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo rezultatus“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Pasak jos, institucijų pasiekimai bus matuojami objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į studijas baigusių ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose pozicijose įsidarbinusių absolventų, užsienio studentų pritraukimo ir kitus rodiklius.

Nors valstybės finansavimas mokslui ir studijoms nuosekliai auga, matome būtinybę tobulinti studijų finansavimo modelį.

2024 metais už studijų veiklos pasiekimus mokslo ir studijų institucijoms bus paskirstoma ne mažiau nei 5 procentai visų praėjusių metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų baziniam finansavimui.

2025-aisiais šis skaičius sieks ne mažiau nei 10 proc., o 2026 ir vėlesniais metais – 20 procentų.

Aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų studijų pasiekimų vertinimas bus atliekamas remiantis šešiais kriterijais. Jie apims studijų rezultatyvumą, tarptautiškumą bei prieinamumą, studentų įdarbinimą, absolventų karjeros sėkmingumą ir institucijoms pateiktus užsakymus studijoms.

Studijų rezultatyvumas priklausys nuo studijas užbaigusių absolventų skaičiaus. Studijų tarptautiškumas bus matuojamas absolventų, studijų metu išvykusių mokytis užsienyje, bei absolventų užsieniečių skaičiumi, o studijų prieinamumas – socialines stipendijas arba neįgaliojo asmens išmoką gavusių absolventų skaičiumi.

Studentų įdarbinimo į mokslo, meno ir studijų veiklas rodiklis priklausys nuo studentų įdarbinimo aukštosiose mokyklose, įsitraukimo į Lietuvos mokslo tarybos vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus. Vertinant absolventų karjeros sėkmingumą bus atsižvelgiama į absolventų, 12 mėnesių po studijų baigimo tęsusių studijas aukštesnėje pakopoje arba dirbusių darbą, kuriam reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, skaičių.

Papildomas finansavimas taip pat priklausys nuo mokslo ir studijų institucijų lėšų, gautų už ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų užsakymus studijoms ir pagal paramos sutartis studijų veiklai vykdyti, sumos.

Anot ministerijos, šiemet įteisintos ir specialiosios sutartys tarp mokslo ir studijų institucijų bei ŠMSM, kuriomis gali būti suteikiamas papildomas finansavimas mokslo ir studijų institucijų veiklos plėtrai, kokybės gerinimui, optimizavimui, infrastruktūros plėtrai ar kitoms strateginėms veikloms.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Jaunalietuviai

Lietuvybe reikia skiepyti jaunimui, o ne "vyriausybes" primesta bekiausiu, betauciu butybiu bandos jausma.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS