Mirė Lietuvos žurnalistikos pedagogas, spaudos istorikas B. Raguotis | KaunoDiena.lt

MIRĖ LIETUVOS ŽURNALISTIKOS PEDAGOGAS, SPAUDOS ISTORIKAS B. RAGUOTIS

Eidamas 92 metus šeštadienį mirė Lietuvos žurnalistikos pedagogas, spaudos, literatūros istorikas Bronius Raguotis.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro profesorius Andrius Vaišnys. 

„Šiandien išėjo žurnalistikos istorikas ir literatūros kritikas, buvęs Vilniaus universiteto Spaudos žurnalistikos katedros vedėjas, buvęs Žurnalistikos instituto docentas, aktyvus Vilniaus universiteto ,,Žurnalistikos tyrimų" žurnalo redakcinės kolegijos narys, daugelio absolventų prisiminimuose išliksiantis kaip preciziškas spaudos istorijos dėstytojas Bronius Raguotis. Jis priklausė tai Vilniaus universiteto darbuotojų kartai, kurie palaikė tolerancijos, pagarbos, kolegiškumo dvasią, mokėdami klausytis ir būti klausomi“, – „Facebook“ parašė A. Vaišnys.

B. Raguotis gimė 1929 metų rugsėjo 18-ąją Kaune. 1954 metais Vilniaus universitete baigė  žurnalistiką. 1950-1963 metais dirbo dienraščio „Tiesa“ redakcijoje, 1954-1994 metais Vilniaus universitete dėstė žurnalistiką, 1985-1991 metais buvo Spaudos žurnalistikos katedros vedėjas.

Tyrė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos, literatūros, kultūros istoriją. Žurnalistikos enciklopedijos, Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.

Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių lietuvių kultūros, žurnalistikos istorijos temomis, išleido monografijas apie JAV lietuvių publicistą Antaną Bimbą,  Amerikos lietuvių periodinę spaudą  1879-1919 metais, JAV lietuvių kultūros istorijos etiudų knygą.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Jonas

Prisimenu dėstytoją Bronių Raguotį. 1964-1968 m. Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete studijavau žurnalistiką neakivaizdiniu būdu. Stacionare žurnalistikos nebuvo. Žurnalistikos katedros vedėjas buvo doc. Stasys Makauskas. Beje, tur būt tai buvo vienintelė universitete katedra, kurioje nebuvo nė vieno profesoriaus. Doc. B. Raguotis dėstė kursą "Tarybinės spaudos teorija ir praktika". Dėstė sausai. schematiškai, nė per žingsnį nenukrypdamas nuo generalinės TSKP linijos ir jos nurodymų, nutarimų, direktyvų spaudos klausimais. Jeigu kitas docentas-Jonas Bulota (jo brolis Juozas Bulota daugelį metų buvo "Šluotos" žurnalo redaktorius) leisdavo sau tam tikrus nukrypumus, išdrįsdavo pakritikuoti net "Pravdą" ar "Tiesą" (šiandieniniai žurnalistai apie tokius laikraščius tur būt nėra girdėję), tai B. Raguotis, kaip minėjau, dėstė griežtai prisilaikydamas partijos nurodymų. Tačiau šiandien dėl to jokiu būdu negalima jo kaltinti . Tokie laikai buvo. Tegul jo palaikai ilsisi ramybėje.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS