Popiežiui Pranciškui – 82 metai | KaunoDiena.lt

POPIEŽIUI PRANCIŠKUI – 82 METAI

Pirmadienį popiežiui Pranciškui sukanka 82 metai. Popiežius Pranciškus gimė Argentinos sostinėje Buenos Airėse 1936 metų gruodžio 17 dieną, primena Vatikano naujienos.

Prieš kelerius metus, švęsdamas gimtadienį, popiežius pakartojo, ką juokaudamas pasakė jį išrinkusiems kardinolams prieš šešerius metus: „Senatvė - tai išminties sostas. Tikėkimės, kad taip bus ir mano atveju!“ Popiežius tęsė, primindamas vokiečių poeto Friedricho Hoelderlino posmą: „Senatvė - tai ramybė ir pamaldumas“. „Melskitės, kad tokia būtų ir mano senatvė - rami, pamaldi, vaisinga, taip pat ir džiugi“, - sakė popiežius.

Pasak Šventojo Tėvo, šiandien Bažnyčia nori, kad stabtelėtume ir atsimintume nueitą kelią, pasižiūrėtume į savo praeitį. „Atmintis labai reikalinga, jei norime eiti į ateitį teisinga kryptimi. Atmintis tai malonė. Turime prašyti malonės neužmiršti, kas esame, iš kur ateiname“, - pabrėžė popiežius, atmintį, neužmaršumą vadindamas meilės bruožais.

Jei mylime, popiežiaus žodžiais, viską atsimename, matome, kiek gerumo esme gavę. Jei mylime - atsimename savo istoriją, savo kilmę, savo protėvius ir tėvus, mūsų pačių nueitą tikėjimo kelią.

„Einame Advento keliu. Laukiame susitikimo su Viešpačiu. Šiandien stabtelime, žiūrime į savo nueitą kelią ir matome, koks jis buvo gražus, matome, kad Viešpats visada buvo su mumis ir niekada mūsų nenuvylė. Dabar Viešpats vėl mus ragina eiti pirmyn; eiti krikščionišku keliu į galutinį susitikimą“, - sakė Šventasis Tėvas, kurį šiais metais turėjome dovaną sulaukti Lietuvoje.

ELTA primena, kad popiežiškąjį Pranciškaus vardą pasirinkęs Jorge Mario Bergoglio, baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis.

Kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad jis nori paaukoti gyvenimą kunigo tarnystei.

J. Mario Bergoglio pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet netrukus perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Dar studijų metais, 1969 metų gruodžio 13 dieną, priėmė kunigo šventimus.

1992 metais popiežius Jonas Paulius II J. M. Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. 1997 metais paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998-aisiais tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 metais Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu.

Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės, į konklavą susirinkę kardinolai naujuoju Petro įpėdiniu 2013 metų kovo 13 dieną išrinko kardinolą J. M. Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS