Įstatymo pataisos padės Lietuvos bankui efektyviau reaguoti į problemas rinkoje | KaunoDiena.lt

ĮSTATYMO PATAISOS PADĖS LIETUVOS BANKUI EFEKTYVIAU REAGUOTI Į PROBLEMAS RINKOJE

Siūloma suteikti Lietuvos bankui galimybę Lietuvos banko nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais finansuoti ne tik kredito įstaigas, bet ir kitas finansų įstaigas bei draudimo ar perdraudimo veikla užsiimančias įmones, susiduriančias su likvidumo problemomis.

Tai siūlantį Lietuvos banko įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Seimo narys, žemės ūkio ministras Andrius Palionis. Pasak jo, projekto tikslas išplėsti finansų rinkos dalyvių, kuriems Lietuvos bankas savo nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais galėtų teikti paskolas, užtikrintas įkeičiamu Lietuvos bankui tinkamu turtu, ratą.

„Įstatymo projekte nustatoma, kad iškilus likvidumo problemų tokias paskolas savo nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais Lietuvos bankas galės teikti ne tik kredito įstaigoms, bet ir mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigoms, vertybinių popierių, draudimo, lizingo ir kitas finansines paslaugas teikiančioms įmonėms. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos sudarys teisines prielaidas Lietuvos bankui efektyviau reaguoti į rinkoje kilusias likvidumo problemas ir padėti platesniam finansų rinkos dalyvių ratui išspręsti lėšų trūkumo klausimus“, – sako A. Palionis.

Pasak jo, dėl projekto konsultuojamasi ir su Europos Centriniu Banku.

A. Palionio nuomone, įstatymo įgyvendinimas sudarys sąlygas efektyvesnei finansų sektoriaus apsaugai nuo galimų ekonominių sukrėtimų.

„Galimybė platesniam finansų rinkos dalyvių ratui gauti centrinio banko likvidumo paskolas prisidės prie tų įstaigų veiklos tęstinumo užtikrinimo, kai jos yra mokios, bet susiduria su laikinomis likvidumo problemomis ir dėl finansų rinkos sutrikimo negali pasiskolinti rinkoje. Užtikrinus tokią laikiną likvidumo pagalbą mokiems finansų rinkos dalyviams, būtų sumažinta tikimybė, kad įstaigų likvidumo problemos virs mokumo problemomis ir finansų rinkos dalyviai turės nutraukti veiklą. Taip būtų prisidedama prie paslaugų klientams, įskaitant skolinimo verslo įmonėms, mokėjimo paslaugų ir pan., užtikrinimo, kartu prisidedant prie finansinio stabilumo šalyje palaikymo. Be to, išsprendus likvidumo problemas, būtų užkardomas tolesnis sukrėtimo plitimas į kitas finansų įstaigas ir verslo įmones, su kuriomis likvidumo problemų turintys finansų rinkos dalyviai yra susiję, taip sušvelninant neigiamą poveikį ekonomikai“, – sako A. Palionis.

Įstatymo projekte siūlomi pakeitimai, anot jo, yra itin aktualūs dabartinėje situacijoje, kai Lietuvos teritorijoje yra paskelbtas karantinas ir finansų rinkos dalyvių, kartu ir nuo jų veiklos priklausančių kitų asmenų, finansinė padėtis gali pablogėti dėl atitinkamų veiklos apribojimų.

Todėl A. Palionis siūlo įstatymo projektą svarstyti skubos arba ypatingos skubos tvarka, siekiant kuo greičiau reaguoti į sparčiai blogėjančią finansų rinkos dalyvių ir didžiosios visuomenės dalies finansinę padėtį.

Šiuo metu Lietuvos banko įstatymas suteikia Lietuvos bankui teisę savo nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais teikti paskolas, užtikrintas įkeičiamu Lietuvos bankui pakankamu turtu, tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kredito įstaigoms, jei tai neprieštarauja reikalavimams, atsirandantiems dėl Lietuvos banko dalyvavimo Europos centrinių bankų sistemoje, ypač reikalavimams, atsirandantiems dėl viešosios teisės subjektų vardu atliekamų operacijų. Tačiau įstatymas nesuteikia Lietuvos bankui teisės tokias paskolas teikti kitoms finansų įstaigoms.

Kaip pažymi A. Palionis, nacionalinio centrinio banko teisė teikti paskolas platesniam finansų įstaigų ratui yra numatyta Airijos, Belgijos, Graikijos, Latvijos, Slovėnijos, Vokietijos ir kitų nacionalinių centrinių bankų įstatymuose. 

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS