Seimas pritarė: ilgėja vaiko priežiūros atostogų trukmė, įtraukiami ir tėčiai | KaunoDiena.lt

SEIMAS PRITARĖ: ILGĖJA VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ TRUKMĖ, ĮTRAUKIAMI IR TĖČIAI

  • 2

Antradienį Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktiems siūlymams pakoreguoti vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarką ir atostogų metu mokamų vaiko priežiūros išmokų dydžius. Pakeitimai įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

Europos Sąjungai priėmus direktyvą, numatančią pareigą visoms šalims įtvirtinti neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas moterims ir vyrams bei įtraukti kitas šeimos ir darbo derinimo priemones, keisis vaiko priežiūros atostogų tvarka ir išmokų dydžiai jų metu. Neperleidžiamus vaiko priežiūros mėnesius tėčiai ir mamos turės ir kitose Europos Sąjungos šalyse narėse. Šeimoms, susilaukusioms atžalų, įsigaliojus naujai tvarkai papildomai bus skirta per 31 mln. eurų.

„Manome, kad įstatyme įtvirtinami neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai sustiprins vaikelio ir tėčio ryšį jiems būnant drauge, o šiuo dviejų mėnesių laikotarpiu mokamas vaiko priežiūros išmokos dydis, lygus gautam darbo užmokesčiui, bus paskata tuo pasinaudoti. Tyrimai rodo, kad tėčių įsitraukimas į vaikų priežiūrą sustiprina šeimas. Norinčios sugrįžti į darbo rinką mamos galės tą padaryti anksčiau. Tikimės, kad patobulinta vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir palankesnis išmokų skaičiavimas palengvins kiekvienos dirbančios ir vaikus auginančios šeimos gyvenimą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Donata Telišauskaitė-Čekanavičė.

Nors atrodo, kad Lietuvoje vaiko priežiūros atostogų išeinančių vyrų daugėja, dažniausiai jie išeina antraisiais vaiko priežiūros metais, tačiau toliau dirba ir vaiką vis tiek prižiūri mama. Pavyzdžiui, 2020 m. „Sodros“ duomenimis, 40 proc. vaiko priežiūros išmokos gavėjų antrais vaiko auginimo metais yra vyrai ir beveik visi jie – 90 proc. arba 7,5 tūkst. – dirba, o vaiku tuo metu rūpinasi mama.

Svarbu. Tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos už vaikus, gimusius ar įvaikintus iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, bus skiriamos ir mokamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytą tvarką. Tai reiškia, kad visiems tėvams, kurių vaikai gimė iki 2022 m. gruodžio 31 d., bus taikoma senoji tvarka (tiek pirmiems, tiek antriems metams), o tėvams, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., bus taikoma naujoji tvarka.

Ligos motinystės ir socialinio draudimo įstatymas; kas keičiasi

Terminas. Tėvams bus sudaryta galimybė pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis aštuoniolika mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po du neperleidžiamus mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas galėtų būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančių senelių.

Jeigu, pavyzdžiui, tėtis nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti, tuomet bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų iki šešiolikos arba 22 mėnesių priklausomai nuo to, kokios trukmės vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis buvo pasirinktas. Jeigu tėtis sutinka prižiūrėti vaiką per neperleidžiamus 2 mėnesius, tuomet išmoka būtų mokama jam, o mama galėtų grįžti į darbą.

Išmokos dydis

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis aštuoniolika mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, t. y. 60 proc. asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų per paeiliui einančius dvylika kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisę gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį, dydžio. Pavyzdžiui, vaiko mamai, įgijusiai teisę į vaiko priežiūros išmoką 2021 m. gegužės mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2021-03-31 gautas draudžiamąsias pajamas.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis dvylika mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo dvylikos mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Svarbu. Išmokos dydis „į rankas“ yra didesnis nei aukščiau nurodyti vaiko priežiūros išmokų dydžiai. Pavyzdžiui, 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio atitinka 100,54 proc., 45 proc. – 58 proc., 30 proc. – 38,67 proc., 60 proc. – 77,34 proc.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai nenukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokos sumą už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais bus mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Tokiu būdu tėvai bus skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskirs nuo gauto darbo užmokesčio. Tiesa, gaunantys didelį darbo užmokestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negali būti didesnė nei du vidutiniai darbo užmokesčiai.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turės teisę į du neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, t. y. keturis mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoką, jei „Sodros“ teritorinis skyrius nustatys, kad vaiką augina vienas tėvų (įtėvių) ar globėjų.

Įstatymo pakeitimuose nustatytas baigtinis atvejų skaičių, kada bus laikoma, kad vaiką augina vienas iš tėvų. Tokiais atvejais bus laikomos situacijos, kai:

– kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra miręs ar pripažintas mirusiu,

– kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu,

– kitam tėvui (įtėviui) ar globėjui terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia,

– vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė,

– vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų (įtėvių),

–  kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų pripažintas neveiksniu šioje srityje,

– vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų (įtėvių), o kitam jo tėvų (įtėvių) apribotas bendravimas su vaiku,

– kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų,

– kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

Jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negalės būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Senelių indėlis. Svarbu žinoti, kad nors seneliai negalės pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau galės prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks įstatyme nustatytas sąlygas.

Galimybė dirbti. Siekiant paskatinti vaiko priežiūros išmokų gavėjus užsiimti darbine veikla vaiko auginimo metu, patikslintos nuostatos dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio tais atvejais, kai mama ar tėtis gauna ir darbinės veiklos pajamų.

Mėnesiais, kurie skiriami mamai ir tėčiui bei kurių negalima niekam perleisti, egzistuos galimybė dirbti, tačiau papildomai gaunamos pajamos sumažins vaiko priežiūros išmoką. t. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu jų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbo užmokesti iki vaikelio gimimo buvo 1000 eurų „popieriuje“, pasirinkote išmoką gauti dvejus metus ir antraisiais metais nusprendėte grįžti į darbą, tai išmokos gausite 300 eurų „popieriuje“ ir galėsite dar užsidirbti 700 eurų „popieriuje“ ir išmoka nebus mažinama. Jeigu užsidirbsite 701 eurą “popieriuje” išmoka bus mažinama 1 euru, t. y. iki 299 eurų „popieriuje“.

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.

Svarbu. Ši nuostata nebus taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims, jų gaunamos pajamos nemažins vaiko priežiūros išmokos, kaip ir iki šiol.

Tėvystės išmoka – platesniam gavėjų ratui. Tėvystės išmoka yra skirta tėvui, mokama 30 kalendorinių dienų, kurios dydis yra 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio. Nuo 2023 m. sausio 1 dienos bus sutrumpintas motinystės socialinio draudimo stažo laikotarpis, reikalingas tėvystės išmokai gauti. Pakaks dvigubai trumpesnio – šešių mėnesių – motinystės socialinio draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius, norint gauti tėvystės išmoką, vietoj šiuo metu taikomo dvylikos mėnesių stažo.

Vaiko priežiūros išmokai ir motinystės išmokai lieka galioti toks pat motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimas, koks yra iki šiol – dvylika mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

GALERIJA

  • Seimas pritarė: ilgėja vaiko priežiūros atostogų trukmė, įtraukiami ir tėčiai
  • Seimas pritarė: ilgėja vaiko priežiūros atostogų trukmė, įtraukiami ir tėčiai
Rašyti komentarą
Komentarai (2)

J

Debilizmas

J

Derinimas, kitaip nepavadinsi. Nei valdžios, nei jų "reformų". Tikiuosi atėjusi kita valdžia bandys atitaisyti visas šitas kliurkas.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS