Tarp populiariausių profesijų – virėjai, apdailininkai, masažuotojai | KaunoDiena.lt

TARP POPULIARIAUSIŲ PROFESIJŲ – VIRĖJAI, APDAILININKAI, MASAŽUOTOJAI

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų skaičiavimais, šiemet populiariausios kvalifikacijos, kurias siekė įgyti profesinio mokymo mokyklų absolventai Vilniaus ir Alytaus apskrityse, buvo automobilių mechanikų, virėjų ir apdailininkų.

Taip pat moksleiviai aktyviai laikė egzaminus masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir JAVA programuotojo kvalifikacijai įgyti. Beje, masažuotojo kvalifikacijos egzaminus šiemet laikė dvigubai daugiau žmonių, nei praėjusiais metais - 178 (2016 metais - 86).

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams įstatymu buvo pavesta organizuoti kompetencijų vertinimą, o nuo 2012 m. Rūmai yra akredituoti kaip asmens įgytų kompetencijų vertinimo institucija, ruošia teorinės ir praktinės dalies (žinių ir įgūdžių) vertinimo užduotis, organizuoja mokymo programų įvertinimą. Vilniaus rūmų nariais yra visos profesinio mokymo institucijos, darbo rinkos mokymo centrai, daugelis kolegijų bei universitetų, veikiančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Šiuo metu Rūmams, kaip akredituotai institucijai, suteikta teisė vertinti kompetencijas 261 kvalifikacijoms suteikti, o vienas iš svarbiausių Rūmų uždavinių - geresnis darbo rinkos poreikių tenkinimas.

Per trejus metus Vilniaus ir Alytaus apskrityse Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai organizavo kompetencijų vertinimą beveik 20 tūkst. žmonių, baigusių profesines studijas (2015 - 6000; 2016 - 6941, 2017 - apie 7000).

Šiemet populiariausios profesijos minėtuose Lietuvos regionuose tarp profesinių mokyklų absolventų buvo automobilių mechanikų (390), virėjų (365), apdailininkų (295), masažuotų (178), socialinio darbuotojo padėjėjų (148), Java programuotojų (78).

2016 metais profesines mokyklas baigiantys žmonės daugiausiai laikė egzaminus automobilių mechanikų (375), apdailininkų (347), virėjų (321), socialinio darbuotojo padėjėjų (154), masažuotojų (86), Java programuotojų (53) kvalifikacijoms įgyti.

„Analizuodami profesinių mokyklų absolventų egzaminų statistiką pastebime, kad nuosekliai auga masažuotojo profesijos populiarumas - ją šiemet pasirinko dvigubai daugiau žmonių nei praėjusiais metais. Taip pat vis daugiau absolventų renkasi Java programuotojo kvalifikaciją: 2015 metais šios profesijos egzaminą laikė 26 moksleiviai, o šiemet - jau beveik 80. Populiariausių profesijų trejetuke pozicijų jau trejus metus niekam neužleidžia automobilių mechanikų, virėjų, apdailininkų profesijos“, - apibendrina Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė Rima Valiukevičienė.

R. Valiukevičienė akcentuoja, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų sukurta nuotolinio elektroninio egzaminavimo sistema padeda profesinėms mokykloms nešališkai ir objektyviai įvertinti savo absolventų žinias, lyginti rezultatus ir koreguoti mokymo procesą atsižvelgiant į darbo rinkos, verslo poreikius.  

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS