Lietuvos gynėjų dieną sostinėje vėl liepsnos atminimo laužai | KaunoDiena.lt

LIETUVOS GYNĖJŲ DIENĄ SOSTINĖJE VĖL LIEPSNOS ATMINIMO LAUŽAI

Kasmet sausio 13-ąją visoje šalyje ant pastatų sienų plevėsuojanti Lietuvos trispalvė primena žiauriuosius 1991-ųjų sausio įvykius. Dieną, žinomą kaip Laisvės gynėjų, kai buvo kovota už tai, kas brangiausia, – šalies nepriklausomybę.

Prabėgo 23 metai nuo kraupių šalį sukrėtusių įvykių. Šiandien vaikštant sostinės gatvėmis net sunku įsivaizduoti, kad dar ne taip seniai jomis važinėjo tankai, o už laisvę buvo pralietas kraujas.

1991-ieji. Sausis. Ne tik Lietuvos sostinėje Vilniuje, bet ir kituose miestuose siaučia tankai bei desantininkai. Sovietų Sąjungos vadovybė siekia į savo rankas paimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, parlamento pastatą ir kitus valstybei reikšmingus objektus. Kariniams veiksmams įvykdyti buvo naudotos SSRS ginkluotosios pajėgos, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenė ir SSRS Valstybės saugumo komitetas (KGB), buvo siekiama atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos politinę valdžią Lietuvos Respublikoje.

Dar sausio 8-ąją Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją pakviečia Lietuvos žmones ateiti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų paremti savo valdžios.

Laikrodžio rodyklei peršokus dvylika, pradėjus aušti sausio 13-ajai, Karoliniškėse Televizijos bokšto link važiuojantys tankai pradeda šaudyti tuščiais šoviniais. O netrukus ima supti ir patį Televizijos bokštą. Tankų priešaky žygiuoja automatais ginkluoti kariškiai, jie koviniais šoviniais šaudo į žemę, paskui – ir į aplink bokštą sustojusius žmones, Lietuvos Respublikos gyventojus, kurie čia atvyko ginti savo teisėtai išrinktos valdžios ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės.

Gindami valstybę iš viso žuvo keturiolika Lietuvos piliečių, apie 700 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista.
Nors Televizijos bokštas ir kai kurie kiti objektai buvo užimti, galutinio tikslo sovietų kariuomenė nepasiekė – parlamentas liko apsaugotas. Netrukus armija apleido ir užimtus objektus.

Minint šią dieną Seime vyksta Lietuvos laisvės gynėjų, Televizijos bokšte – nukentėjusių nuo sovietų agresijos susitikimai. Prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Televizijos bokšto ir Nepriklausomybės aikštėje kūrenami atminimo laužai. Antakalnio kapinėse pagerbiamos čia palaidotos Sausio 13-osios aukos. Paskui iš čia Televizijos bokšto link vyksta tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu" žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. Šių ir kitų renginių laiką bei vietą rasite pateiktame žemėlapyje.

Jų vardais pavadintos gatvės

Sausio 13-ąją žuvo: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.
L.Asanavičiūtės, V.Druskio, D.Gerbutavičiaus, R.Jankausko, A.P.Kavoliuko, A.J.Povilaičio, I.Šimulionio, V.Maciulevičiaus ir V.Vaitkaus vardais pavadintos Vilniaus Karoliniškių mikrorajono gatvės.
A.Kanapinsko vardu pavadinta gatvė Kėdainiuose, T.Masiulio – Kaune, R.Juknevičiaus – Marijampolėje, V.Koncevičiaus – Pelėdnagiuose (Kėdainių rajone).

Renginių programa

Sausio 12 d., (sekmadienis)

11.00 val. – Apdovanojimų už nuopelnus Vilniui ir Tautai įteikimo ceremonija Parlamento galerijoje* (derinama)

13.00–15.00 val. – Lietuvos laisvės gynėjų susitikimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

Rengėjai – Lietuvos Nepriklausomybės sąjunga, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

~ 15.15 val. – Laisvės gynėjų rikiuotė Seimo I rūmų fojė

16.00–21.00 val. – Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų fojė

Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas, vaikų piešinių dirbtuvės, meninės kompozicijos ((programa skelbiama interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt)

16.00 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choro „Kariūnas“ koncertas Lietuvos Respublikos Seimo centriniuose rūmuose

19.00 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ koncertas Lietuvos Respublikos Seimo centriniuose rūmuose

UŽDEGAMI ATMINIMO LAUŽAI:

16.30 val. – Prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (S. Konarskio g. 49)

17.00 val.  – Prie Televizijos bokšto (Sausio 13-osios g.)

17.00 val. – Atminties valanda „Nerimo mintys“ Televizijos bokšto salėje

Rengėjai – Kultūros ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos centras,  Krašto apsaugos  ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė

18.00 val. – Ceremonialas Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų

18.30 val. – Sąjūdžio valanda prie atminimo laužo Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų

19.00 val. – Koncertas „In Memoriam“ Vilniaus akademinėje Šv. Jonų bažnyčioje. Krašto apsaugos ministro kalba. Įėjimas laisvas

19.30 val. Tradicinis Laisvės gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje*

Rengia – Krašto apsaugos ministerija

2013 sausio 13 d., (pirmadienis)

8.00–8.10 val. – Pilietinėje akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Valstybės institucijose, mokyklose prie kiekvieno lango uždegamos žvakutės

9.00 val. – Gėlių padėjimas prie Kovo 11-ajai skirto paminklo Nepriklausomybės aikštėje

Planuojama

9.20 val. – 2013 metų Laisvės premijos laureatui Sigitui Tamkevičiui skirtos parodos „Tiesa išlaisvina“ Vitražo galerijoje atidarymas

10.00 val. – Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 23-ųjų metų sukakties minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

12.00 val. – Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija sostinės Nepriklausomybės aikštėje

12.30–14.00 val. – Atvirų durų valandos Seimo I rūmų fojė

Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas ((programa skelbiama interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt)

12.30 val. Atminimo lentos ant buvusios Švento Jokūbo ligoninės pastato (Vasario 16-osios gatvėje) atidengimas (derinama)

13.00 val. Atminimo lentos ant buvusios Raudonojo kryžiaus ligoninės pastato (Žygimantų gatvėje) atidengimas (derinama)

13.30 val. –  Sausio 13-osios aukų pagerbimas Antakalnio kapinėse (dalyvauja LKO, LK GSK, KASP, ansamblis „Neris“)

15.00–17.00 val. Seimo vadovybės susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo sovietų agresijos 1991 metais Parlamento galerijoje

17.30 val. – Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

* su kvietimais

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų karių pagarba Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse

______________________

Sausio 6–vasario 3 d.

Parlamento galerijoje eksponuojama Fotografijų paroda „Laisvės gynyboje“

Vitražo galerijoje eksponuojama 2013 metų Laisvės premijos laureatui Sigitui Tamkevičiui skirta paroda „Tiesa išlaisvina“

Sausio 6–22 d.

Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojama Lenkijos fotografo Mariušo Foreckio (Mariusz Forecki) paroda „Lietuva. Sausis“, skirta Laisvės gynėjų dienai

Papildoma informacija

Sausio 12 d. (sekmadienis)

18.00 val. – Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Ludwig van Beethoven MISSA SOLEMNIS (su bilietais, bilietų kaina 20–130 Lt)

Sausio 13 d. (pirmadienis)

19.00 val. – Vilniaus kongresų rūmuose Johannes Brahms VOKIŠKASIS REQUIEM (su bilietas, bilietų kaina – 34 - 79 Lt)

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS