Vilniaus valdžia įpylė žibalo į konfliktų laužą | KaunoDiena.lt

VILNIAUS VALDŽIA ĮPYLĖ ŽIBALO Į KONFLIKTŲ LAUŽĄ

Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir miesto tarybos veiksmai naikinant Lietuvos laisvės kovų didvyrių atminimo ženklus iš naujo sukiršino žmones. Visuomenė klausia, kodėl ne istorikai, o politikai peržiūri ir perkainoja istoriją.

Visuomenės reakcija

Prieš maždaug tris savaites Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą Kazio Škirpos alėjos pavadinimą pakeisti į Trispalvės, o ankstyvą liepos 27-osios rytą R.Šimašiaus nurodymu nuo Vrublevskių bibliotekos sienos buvo nuimta atminimo lenta Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai. Pastarasis įvykis sukėlė itin didelį dalies visuomenės pasipiktinimą sostinės politiko veiksmais.

Išreikšti savo pasipiktinimo R.Šimašiaus siekiu perrašyti Lietuvos istoriją ir sukiršinti įvairių tautybių Lietuvos piliečius praėjusį trečiadienį keli šimtai žmonių susirinko į mitingą "Apginkime Lietuvos didvyrius!" prie Karaliaus Mindaugo paminklo. Mitingo dalyviai atsinešė Lietuvos vėliavas, merą R.Šimašių kritikuojančius, Generolą Vėtrą bei K.Škirpą ginančius plakatus. Mitinge, į kurį atvyko įvairaus amžiaus asmenys, atstovaujantys įvairioms organizacijoms bei judėjimams, nuskambėjo daug kritikos R.Šimašiui bei jį palaikantiems.

Šis mitingas – ne pirma protesto forma prieš savivaldybės sprendimus. Prieš savaitę ant Vinco Kudirkos ir Petro Cvirkos paminklų buvo užkabintos miesto merui skirtos lentelės su užrašais "Šimašiau, ar aš kitas?" ir "Drauge Šimašiau, didžiuojuosi". Miesto centre taip pat buvo galima pamatyti išklijuotus plakatus su K.Škirpos ir J.Noreikos-Generolo Vėtros atvaizdais. Greitai lentelės ir plakatai buvo pašalinti, o dėl ant V.Kudirkos paminklo užkabintos lentelės policija pradėjo tyrimą.

Turime nustoti bijoti

Kaip teigė vienas mitingo organizatorių Sakalas Gorodeckis, kurio tėvas buvo J.Noreikos pavaduotojas Lietuvių tautinėje taryboje, valstybės žlugimas prasideda nuo jos simbolių niekinimo.

"Tie žmonės, kurie kūrė Lietuvos valstybę, tapo šios valstybės simboliais, o dabar mes juos prarandame, tad visai realu, jog rytoj prarasime visai ką kita. Šis mitingas surengtas priešais Vrublevskių biblioteką, prie Karaliaus Mindaugo paminklo. Tik niekas nežino, ar neišauš diena, kai kažkam pasirodys, kad ir Mindaugas nevertas atminimo. Matome, kaip griaunamas pasitikėjimas savo valstybe, neatsižvelgiant net į teismų sprendimus. Valstybė, kaip tokia, neformuoja bendros politikos, ką reikia daryti su tų žmonių, kurie kuria Lietuvos valstybę, atminimo įamžinimu, kad ir kokios tautybės jie būtų", – sakė mitingo dalyvis.

Anot S.Gorodeckio, tiems, kurie nenori sutikti su didžiosios visuomenės dalies požiūriu, diskusijų  niekada nebus gana. Tačiau yra teismo sprendimai, yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro pažymos, prezidento Algirdo Mykolo Brazausko apdovanojimas J.Noreikai – to niekas nedarė nepaskaitęs, nepasidomėjęs, neišanalizavęs. Tad dabar kvestionuoti tuos faktus, švelniai tariant, nerimta.

"Kai politikas priima sprendimą, turime paklausti, ar tas sprendimas naudingas Lietuvos valstybei. Jeigu ne, kyla kitas klausimas – kam, priimdamas tą sprendimą, jis tarnavo?" – sakė S.Gorodeckis.

Kai politikas priima sprendimą, turime paklausti, ar tas sprendimas naudingas Lietuvos valstybei.

Anot jo, pasiduodame spaudimui iš išorės, kuris visiškai neatitinka Lietuvos valstybės interesų. Tai jau Lietuvos suvereniteto klausimas – ar tarptautinė komisija sprendžia, ką turi daryti mūsų valstybė? Jeigu leisime bet kam šeimininkauti savo kieme, rytoj atsiras kiti – iš Rytų – kurie pasakys, kad mes turime sugrąžinti tarp savo simbolių kokią nors žvaigždę, nes 1941 m. birželio sukilimo metu K.Škirpos vadovaujami savanoriai netoli mitingo vietos nušovė keletą raudonarmiečių. Lietuva privalo suformuoti savo istorinės atminties politiką ir ją vykdyti. Ir galų gale nustoti bijoti. Dabar bijome kažkokios tarptautinės opinijos, užuot demonstravę savo stiprybę, tai, kad turime tuos savo simbolius ir turime ką ginti.

Pasipriešinimas būtinas

Filosofas Arvydas Juozaitis, prisiminęs Lietuvai svarbius istorinius įvykius ir žmones, teigė, jog tautos didvyrių akivaizdoje dabartinis Vilniaus meras "yra nykštukas" – praeis šiek tiek laiko ir jo pavardė pasimirš, tad neverta jos net minėti.

"Kai Poncijus Pilotas Jėzaus Kristaus paklausė, kokia yra svarbiausia žmogaus savybė, kas žmogų daro žmogumi, jis atsakė vienu žodžiu – drąsa. Visa kita yra išvestinės sąvokos. Drąsa yra aukščiausia vertybė. Ir šiandien mes esame drąsūs, nors mus gąsdina. O gąsdina kas? Vilniaus meras, kuris tiesiog kasa antisemitizmo šaknį ir sako: žiūrėkit, žiūrėkit. Reikia pasakyti: tai gi pats esi didžiausias antisemitas", – kalbėjo politikas.

Jis prisiminė, jog kadaise, Sąjūdžio pradžioje, Lietuvos piliečiai dažnai skandavo žodį "gėda", kuris buvo sakomas svetimai valdžiai. Dabar tenka sakyti tą patį. Vadinasi, ir dabar valdžia svetima. Taip, ji svetima Lietuvai. Ji daro Vilnių įvairiausių tarptautinių eitynių miestu, ji neįsileidžia į Lukiškių aikštę Vyties, ji kartu su barbarais, kurie nudaužė Generolo Vėtros atminimo lentą, pritardama ją nukabino.

"Amerikos Konstitucija sako: kai nusikaltimas tampa įstatymu, piliečių pasipriešinimas būtinas. Ir dabar mes tai darome – mes priešinamės. Ir nereikia čia jokios ideologijos. Esame lietuviai vien dėl to, kad pirmieji du žodžiai Lietuvos Konstitucijos preambulėje kaip skamba? Lietuvių tauta sukūrė šitą valstybę. Šios preambulės autorius – Justinas Marcinkevičius. Kai kurių dabartinių valdžios atstovų akimis žiūrint, jis, žinoma, yra nacionalistas. Dar daugiau – jis, ko gero, už savo žodžius, kad lietuvių tauta sukūrė šią valstybę, gali būti pavadintas naciu. Gėda apie tai net kalbėti", – sakė filosofas.

Veiksmai nepateisinami

Mitinge dalyvavo ir į susirinkusius kreipėsi Laisvės kovotojų sąjungos pirmininkė, patriotinių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė partizano Jono Jakavonio-Tigro dukra Angelė Jakavonytė. Ji teigė besididžiuojanti, kad gyvena Lietuvoje, kurios žmonės yra savo šalies patriotai. Ir ne tik lietuviai – ir lenkai, ir rusai, ir tie patys žydai. Todėl, jos įsitikinimu, nereikia leisti kažkokiam vienam politikui supriešinti ir sukiršinti visų gražiai čia gyvenančių tautų.

Linkiu visiems nepasiduoti mero R.Šimašiaus iniciatyvoms supriešinti mus, gyvenkime taikiai, draugiškai ir neleiskime pamiršti mūsų tautos didvyrių.

"Mūsų tauta turi tvirtą sielą, kuri padėjo jai nepalūžti ir iškovoti Nepriklausomybę. Tokių – iškentėjusių baisius kankinimus, badą, šaltį, tačiau nepalūžusių – buvo daug. Vienas iš jų – mano tėtis, kuris dabar gali garbingai paliudyti jaunimui, kas vyko tuomet Lietuvoje. Tikiu, kad pastarieji įvykiai tik dar labiau paskatins jaunimą domėtis Lietuvos istorija ir kas iš tiesų vyko Lietuvoje", – sakė A.Jakavonytė. Susirinkusiems ji perdavė savo tėvo, partizano Tigro žodžius: "Neleiskite sumenkinti Lietuvos istorijos patriotų."

"Linkiu visiems nepasiduoti mero R.Šimašiaus iniciatyvoms supriešinti mus, gyvenkime taikiai, draugiškai ir neleiskime pamiršti mūsų tautos didvyrių", – sakė partizano dukra.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko Gvido Rutkausko teigimu, svarbiau – ne tautybė, o tai, kad visi dirbtume Lietuvos labui, visi stengtumėmės, kad Lietuvoje būtų gera gyventi, ir laikytumėmės Lietuvos įstatymų.

R.Šimašiaus veiksmus jis pavadino akibrokštu, kurio priežastis gana paprasta: naujai susikūrusiai politinei partijai, kuri kitąmet norės patekti į Seimą, reikia reklamos, o bloga reklama taip pat yra reklama.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, pasak G.Rutkausko, nepritaria tam, kas pastaruoju metu vyksta. Atminimo lenta Generolui Vėtrai, sąjungos narių manymu, nuimta neteisėtai ir ji turi būti grąžinta. Paskubėta ir su K.Škirpos alėjos pervadinimu – tad pavadinimas turėtų būti grąžintas, kol teismas išaiškins, ar kažkas blogo buvo padaryta. O Lukiškių aikštė turi tapti reprezentacinė, joje turi stovėti visiems suprantamas monumentas visų laikų kovotojams už laisvę – Vytis.

"Visoms tautoms Lietuvoje gyventi gera. Kol kas gyvenome gerai, džiaugėmės vieni kitais, dirbome kartu, ir vienas akibrokštas visa tai gali sugriauti. Nesipykime, dirbkime Lietuvos labui, jeigu prireiks – ginkime jos Nepriklausomybę. Jeigu mes stengsimės, ir Dievas mums padės", – sakė G.Rutkauskas.

Mitinge kalbėjęs jaunalietuvių vadovas Stanislovas Buškevičius kaip visada buvo griežtas: "Vilniaus miesto meras, lietuvių tautos išdavikas R.Šimašius paniekino Lietuvos laisvės kovotojų K.Škirpos ir J.Noreikos-Generolo Vėtros atminimą. R.Šimašius įžeidė lietuvių tautos garbę ir orumą. R.Šimašius sukurstė lietuvius su lietuviais, lietuvius su žydais, suskaldė visą Lietuvos visuomenę. Kas galėtų paneigti, kad R.Šimašius nėra Maskvos agentas? Niekas. Tačiau R.Šimašius apsiriko, pats sau iššovė į koją. Kas iki šiol nežinojo, kas tokie yra K.Škirpa ir J.Noreika-Generolas Vėtra, dabar tą žino geriau – ar bent jau ne blogiau – už mokyklos istorijos mokytoją. Šiandien R.Šimašius savo veiksmais sukėlė masinę patriotizmo bangą. Šimašiau, tu pralaimėjai."

Mitingo organizatoriai Vilniaus miesto vadovams ir politikams pateikė aiškius reikalavimus: atšaukti pirmojo savanorio, pulkininko, diplomato K.Škirpos alėjos pervadinimą, atstatyti kapitono J.Noreikos-Generolo Vėtros paminklinę lentą ir įgyvendinti Lietuvos valstybės simbolio – Vyties – įprasminimo paminklo statybų Lukiškių aikštėje idėją.

Lietuvos žydų bendruomenės veiksmai

Lietuvos žydų bendruomenė protesto akcijos išvakarėse pranešė dėl grasinimų neribotam laikui uždaranti Vilniaus sinagogą ir savo būstinę. Taip pat dėl galimų vandalizmo aktų prašoma užtikrinti Vilniaus žydų kapinių Sudervės plente papildomą apsaugą.

"Pastaruoju metu Lietuvos žydų bendruomenė gauna grasinimo laiškus ir skambučius. Tvyrančios ir skatinamos įtampos kontekste nei bendruomenė, nei Vilniaus sinagoga neturi galimybių užtikrinti čia besilankančių žmonių, tarp kurių yra ir nuo nacių nukentėjusiųjų, jų šeimų saugumo", – rašoma pranešime.

Bendruomenė piktinasi, kad "viena politinė partija" nuolat reiškia norą pripažinti Lietuvos žydus žudžiusius asmenis šalies didvyriais, taip pat reikalavimą tuos asmenis pagerbti atminimo lentomis ir kitais būdais.

"Toleruojami ir lieka nebaudžiami viešuose partijų ir jų pirmininkų paskyrose viešinami antisemitiniai komentarai ir įrašai, net krikščionių šv. Marija yra pavadinta "žydelka", dar labiau priverčia susimąstyti, ar esame saugūs? Norėtume išgirsti Lietuvos vadovybės nuomonę ir aiškią poziciją, ar Lietuvoje ir toliau bus toleruojama vieša propaganda, remianti žydų naikinime dalyvavusių asmenų pagerbimą, vadovaujantis vienos politinės jėgos primesta nuomone", – teigiama pranešime, kuriame referuojama į konservatorių partijos garbės pirmininko Vytauto Landsbergio eilėraštį.

V.Landsbergis rugpjūčio pradžioje feisbuke paskelbė eilėraštį, kuriame teigiama: "Labiausiai nenorėčiau, kad mano tautiečiai nusiteiktų prieš žydus po ir dėl Šimašiaus užtemimo", taip pat reiškiamas lūkestis, kad "atsirastų vienas kitas žydas protingas ir drąsus nepritariąs Šimašiui".

"Ir visiems broliams lietuviams sakau ir sakau iš tikrųjų jau ketvirtį amžiaus: niekada nepamirškite, kad Dievo Motina, kuriai meldžiamės, kurios užtarimo prašome, buvo šventa žydelka", – eilėraštį baigia V.Landsbergis.

Lietuvos žydų bendruomenė piktinosi ir tautininkų organizuotu mitingu prie paminklo Karaliui Mindaugui Vilniuje. Mitingo organizatoriai teigia reaguojantys į sostinėje nuimtą J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą ir pervadintą K.Škirpos alėją.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky teigė, kad į policiją nesikreipė ir kreiptis neketina.

"Pareiškimo neparašėme ir, ko gero, nerašysime. Mūsų supratimu, tai galbūt nebuvo realūs grasinimai, o grėsmingo pobūdžio laiškai", – sakė F.Kukliansky.

Ji teigia, kad "reikalas ne tame", ar kreiptasi į policiją, o tame, kad kažkas tuos laiškus rašo ir nuolat siunčia bendruomenei.

"Atsiunčia paštu, tai yra ne vienas ir ne du laiškai. Ir sistemingai mes juos gauname. Jie pastaruoju metu atsirado. Jų niekada nebuvo", – teigė žydų bendruomenės pirmininkė.

Pasak F.Kukliansky, sinagoga uždaroma tol, kol pasibaigs "tas sąmyšis ir nepagrįstas susierzinimas".

"Visokių incidentų gali būti, todėl mes taip nusprendėme. Vis tiek kalbame apie žydų tautybės žmones ir jų naikinimą, todėl tam, kad būtume tikri, kad nieko neatsitiks mūsų žmonėms, nusprendėme uždaryti šias lankomas įstaigas", – sakė F.Kukliansky.

GALERIJA

  • Labiausiai susirinkusius į mitingą piktino tai, kad Vilniaus meras visai tautai svarbius sprendimus priima vienasmeniškai ir kiršina žmones.
  • Vilniaus valdžia įpylė žibalo į konfliktų laužą
  • Vilniaus valdžia įpylė žibalo į konfliktų laužą
  • Vilniaus valdžia įpylė žibalo į konfliktų laužą
  • Vilniaus valdžia įpylė žibalo į konfliktų laužą
Rašyti komentarą
Komentarai (20)

tai

tik 1 socfilosofo/ nuomone o kitos visos amerikoniskos pagal jo nuomone prideciau greiciau sionsatanystines kur pats zmogus kazkur uz nezinomybes ribos o vyksta nostalginis asmenybiu ir stabu garbinimas ir davaro kaikuriuos fanatiskai persunktus /patriotizmo dvasios o kiti juokiasi ir turi isto naudos tai palykime mirusius ramybeje AA o imkim uz atlapu ir skvernu lojancius gyvus padarus kuriems matosi pasidare anksta musu varganoje saleleje......

Stai kur klausimas

Kas valdo Vilniu pederastas, ar zydelka?

Kreml2

„kodėl ne istorikai, o politikai peržiūri ir perkainoja istoriją?“ taigi, čia Kremliaus mokykla...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS