Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas | KaunoDiena.lt

GYVENTOJUS ANT KOJŲ SUKĖLĖ KAIMYNŲ UŽMOJAI: KAI GRIOVĖ ATRAMINĘ SIENĄ, GALVOJOM PRASIDĖJO KARAS

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kovo 11-osios g. 96 namo gyventojai sunerimo: baiminamasi, kad, viename iš butų pradėjus griauti sienas, gali neatlaikyti namo konstrukcijos. Buto savininkai tikina, kad „viskas su leidimais“.

Dundėjo visas namas

Šio namo gyventojai turi pavyzdį, kuo gali baigtis kaimynų savivalė ir atsainumas. Prieš pusantrų metų Biržiškų g. 11 butų savininkai turėjo evakuotis, paskui pusmetį kažkur glaustis, kai namo konstrukcijos kritiškai įtrūko dėl savavališkų statybų viename iš butų. Maža to, jų dar laukė ir nemažos sąskaitos už tokios situacijos likvidavimą bei namo sutvirtinimą.

Kovo 11-osios g. 96 daugiabučio gyventojai pasakoja, kad kažkada sienos griautos ir pirmame aukšte, todėl ir šeštajame prasidėjus panašiems darbams įsijungė aliarmo mygtukas.

„Į šeštą aukštą atsikraustys nauji kaimynai ir dabar jie tą butą remontuoja. Kai meistrai griovė atraminę sieną, dundėjo visas namas, garsas buvo baisus, dulkės – atrodo karas prasidėjo. Griauta siena, skirianti virtuvę ir kambarį. Palikta tik maždaug 1,5 m sienos dalis prie balkono. Taip pat išgriautos vonios ir tualeto patalpos“, – vardijo viena iš gyventojų.

Namo gyventojai nufilmavo ir nufotografavo prie namo stovėjusį konteinerį, į kurį darbininkai metė visą išdaužytą armatūrą, užfiksuoti ir garsai, aidėję, kai buvo ardomos sienos.

Namo gyventojai užfiksavo prie namo stovėjusį konteinerį, į kurį darbininkai metė išdaužytą armatūrą, užfiksuoti ir garsai ardant sienas. (Skaitytojo nuotr.)

Baimindamasis nelaimės ir žalos visam namui vienas gyventojas kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (VTPSI). Buvo kviesta ir policija.

Pasitiko tyla

Praėjusią savaitę, kai lankėmės name, buvo tylu. „Vakar gręžė, bet nežinau, ar šiame bute. Nėjau pasižiūrėti. Ir anksčiau nebandžiau eiti žiūrėti, kas ten darosi. Jie ten užsidarę ir manęs neleistų į vidų. Bet buvo didelė dėžė lauke pastatyta. Labai daug išardytų atliekų į ją iš ten nešė“, – pasakojo šio namo gyventoja.

Stojusi tyla ramybės neatnešė. „Nemėgstu skųstis, niekada tuo neužsiimu, bet tokiu atveju negalima tylėti“, – sakė kita laiptinės gyventoja.

Ji pati lankėsi minėtame bute. „Ten išgriauta viskas – vonia ir tualetas, pertvara. Net išsižiojau, kai įėjau. Atrodė, kad papuoliau į naujos statybos butą. Jame dirbę vyrai sakė, kad arka sutvirtinta plokštėmis. Visiems, kas ėjo, aiškino: „Viskas su leidimais, viskas su leidimais.“ Bet, mano manymu, griautos ir laikančiosios sienos. Kai darbininkai nešė lauk statybines atliekas, tai buvo bloko su armatūra dalys“, – kalbėjo kaunietė.

Ji teigė esanti už grožį, modernų interjerą, bet ne rizikuojant visų namo savininkų nuosavybe ir gyvybe. Norintiems šiuolaikiško būsto, didelių erdvių – didelis pasirinkimas naujos statybos kotedžų, butų, namų.

Buto, kurio remontas kaimynams sukėlė tiek daug emocijų ir nerimo, durų žurnalistams niekas neatidarė. Nusileidę liftu žemyn užkalbinome lifto laukusį vyrą. Gal jis iš minėto buto? Taip. Tačiau į vidų mūsų tikrai neleis. Tvirtino, kad visi reikiami leidimai yra, pats juos matė, nes, kaip teigė, yra buto savininkės brolis.

Remontą Kovo 11-osios g. 96 namo viename butų nagrinėja inspekcija. (Laimučio Brundzos nuotr.)

Pateko ne iš karto

VTPSI atstovė ryšiams su visuomene Rasa Kėkštienė patvirtino, kad inspekcija yra gavusi gyventojo pranešimą apie galimai dėl statybos darbų daromą žalą visam daugiabučiam namui.

Praėjusį ketvirtadienį buvo suplanuotas antras vizitas, apie jį pranešta savininkams. Šįkart inspektoriams pavyko patekti į butą. Liepos pabaigoje inspektoriai, bandydami patikrinti gautą informaciją, liko už uždarytų durų.

„Informuojame, kad, nepavykus patekti į patalpas pakartotinai, skubiai kreipsimės į teismą dėl teisės patekti į patalpas suteikimo“, – skundo tyrimo eigą liepos pabaigoje žurnalistams nurodė inspekcijos atstovė.

VTPSI turimais duomenimis, statybos darbams minėtame bute leidimai neišduoti. Maža to, jeigu griaunama siena yra laikančioji, būtinas daugiau nei pusės daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas. „Civiliniame kodekse nurodyta, kad daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos (sienos) yra bendra visų savininkų nuosavybė“, – akcentavo R.Kėkštienė.

Ji pridūrė, kad, „jeigu kapitalinis arba paprastasis remontas atliekamas daugiabučio namo viduje ir pastato išvaizda nesikeičia, jeigu atliekant remonto darbus nepertvarkomos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, statybą leidžiančio dokumento (SLD) atlikti pastato kapitalinį ar paprastąjį remontą nereikia“. Tačiau turi būti parengtas kapitalinio remonto projektas ir atlikta šio projekto ekspertizė.

Laimučio Brundzos nuotr.

Komentuodama konkretų Kovo 11-osios gatvės namo atvejį, R.Kėkštienė aiškino, kad inspekcijos atliekamo tyrimo išvados, net ir apsilankius bute, greitai nebus parengtos. Reikia įvertinti daugybę dedamųjų, susisiekti su rangovais, išanalizuoti įvairius dokumentus.

Kai meistrai griovė atraminę sieną, dundėjo visas namas, garsas buvo baisus, dulkės – atrodo karas prasidėjo.

Sienos ir sutikimas

R.Kėkštienė patikslino, kad laikančiosios sienos skirstomos į išorines ir vidines. Išorinė laikančioji siena – vertikali statinio išorinė konstrukcija, ribojanti statinį iš išorės ir laikanti kitų statinio konstrukcijų svorį.

Vidinė laikančioji siena – vertikali statinio vidinė konstrukcija, atskirianti vieną patalpą nuo kitos ir laikanti kitų statinio konstrukcijų svorį.

„Laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name, nekeičiant pastato išorės matmenų, yra priskiriamas statinio kapitalinio remonto darbams. Ją daugiabučiame name griauti galima turint 50 proc.+1 namo kaimynų sutikimą ir statinio kapitalinio remonto projektą bei atlikus šio projekto ekspertizę (neypatingojo statinio – kai SLD neprivalomas, ypatingojo statinio – visada)“, – komentavo inspekcijos atstovė.

Laimučio Brundzos nuotr.

Ką daryti?

Pastebėjus bet kokius pakitimus pastato fasade ar patalpose, R.Kėkštienė patarė nedelsiant kreiptis į pastato techninį prižiūrėtoją, kuris įvertintų grėsmės lygį, ir imtis reikiamų veiksmų.

„Jei namo gyventojai nežino techninio prižiūrėtojo kontaktinių duomenų, reikėtų paklausti namo bendrijos, savivaldybės paskirto administratoriaus ar jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens. Paskirtasis techninis prižiūrėtojas turi atlikti periodines ir specializuotas pastato apžiūras, vykdyti organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti. Taip pat jo pareiga – užtikrinti naudojamo pastato atitiktį esminiams reikalavimams“, – teigė atstovė.

Techninis prižiūrėtojas, nurodė ji, nuolatinius statinio stebėjimus privalo atlikti dažniau kaip kartą per mėnesį, kai pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos, vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio rekonstravimo darbai.

Apie daugiabučiuose namuose galimai neteisėtai vykdomus statybos darbus reikėtų pranešti VTPSI, tačiau daugiabučių namų naudojimo priežiūros prievolė tenka savivaldybių administracijoms.

Inspekcija negalėjo pateikti duomenų, kiek skundų gaunama dėl daugiabučiuose namuose griaunamų sienų, nes nevedama atskira jų statistika. Pernai VTPSI iš viso išnagrinėjo 2 236 skundus ir pranešimus, susijusius su statybomis, nustatyti 564 teisės aktų pažeidimai.

Atlikus patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Prireikus surašomas privalomasis nurodymas, kuriuo dažniausiai nurodoma per pusmetį pašalinti pažeidimus. Pažeidėjui nebendradarbiaujant taikoma administracinė atsakomybė, atvejis perduodamas antstoliui.

Jei nustatoma, kad kapitalinio remonto darbams SLD nereikia, tačiau statytojas (fizinis asmuo) neturi reikiamų privalomųjų dokumentų, pavyzdžiui, kapitalinio remonto projekto, sutikimų, ekspertizės, tuomet toks nusižengimas gali užtraukti įspėjimą arba baudą iki 1 tūkst. eurų.

Jei nustatoma, kad atlikti kapitalinio remonto darbai be SLD, kai jis privalomas, tai priklausomai nuo daugiabučio gyvenamojo pastato kategorijos ir teritorijos, kurioje stovi pastatas, gali būti skiriama bauda iki 3,5 tūkst. eurų.

Juridiniams asmenims už savavališką statybą tam tikrais atvejais gresia net iki 35 tūkst. eurų bauda su nurodymu ištaisyti pažeidimus.


Kur kreiptis?

Apie statomo statinio avarijos grėsmę ar avariją, apie galimai savavališkas neypatingųjų ar ypatingųjų statinių statybas ar rekonstravimą saugomose teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, miško ar valstybinėje žemėje, galimai su korupcija susijusius Statybos inspekcijos darbuotojų veiksmus ar netinkamą pareigų vykdymą Statybos inspekcijai galima pranešti anonimiškai šiais būdais:

– pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 272 1072 (įdiegtas automatinis atsakiklis)

– VTPSI interneto svetainėje „Pasitikėjimo linija“ užpildžius nurodytą e.formą (http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt).

Kitais, nei aukščiau nurodyta, atvejais, į inspekciją su skundu reikėtų kreiptis https://vtpsi.lrv.lt/lt/paslaugos/asmenu-aptarnavimas-1 nurodyta tvarka.

GALERIJA

  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
  • Gyventojus ant kojų sukėlė kaimynų užmojai: kai griovė atraminę sieną, galvojom prasidėjo karas
Laimučio Brundzos, skaitytojo nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (32)

Anonimas

labai negerai, kad patogumų mėgėjai namus griauna. Kaimynai išsigriovė sienas, dabar mano nuolat pleišėja, jokie remontai nepadeda. Manau, kad jei netinka standartinis butelis, reikėtų statytis namuką pagal skonį ir poreikius.

Gyventojas

Išgriovus kapitalines sienas ima griūti visas namas. Tokių pavyzdžių jau yra. kai pradėjo skėstis lauko sienos, o apatinių ir viršutinių butų lubos suskilinėjo, susidarė plyšys tar sienų ir laiptų. Žmonės turėjo palikti butus, kol Būstas tvirtino sienas.

apskusti statybu inspekcijai

Del projekto griaunant nesamaja siena, turi buti virs 50% butu leidimai (priduodant dokumentus tai nera tikrinama, bet apskundus statybu inspekcijai, inspekcija tikrina, ar yra parasai). Jei parasu nera, tai ir statybos negalimos - privales baudeles susimoketi ir pastatyti kaip buvo. Taip, kad butinai apskuskit. Del fasado - statybu inspekcija turi leidimus isduoti - kas yra gana sudetingas reikalas (parasu gyventoju nereikia).
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS