KTU gimnazijos vadovų pozicija: nusirašinėjimo netoleruojame | KaunoDiena.lt

KTU GIMNAZIJOS VADOVŲ POZICIJA: NUSIRAŠINĖJIMO NETOLERUOJAME

Kauno technologijos universiteto (KTU) gimnazijai klimpstant į dar vieną skandalą, vadovybė iš pradžių atsitvėrė tylos siena, tačiau po kelių parų išsakė savo poziciją. Laikinoji direktorė tikino, kad pritrūko komunikacijos, todėl visi santykius pradėjo aiškintis viešojoje erdvėje.

"Kauno diena" rašė, kad KTU gimnazijos istorijos mokytojas Domas Boguševičius už nusirašinėjimą dviem mokiniams parašė neigiamus pažymius. Jų įtakingi tėvai kreipėsi į direktorių, kad šis įvertintų esą netinkamą mokytojo elgesį ir šališką vertinimą. D.Boguševičius neatlaikė gimnazijos vadovybės spaudimo ir nusprendė pasitraukti. Apie tai sužinoję gimnazistai parengė peticiją, palaikančią mokytoją.

Pats istorijos mokytojas D.Bobuševičius tikino, kad gimnazijos administracija prieš jį naudojo spaudimą, tačiau vertina mokinių palaikymą ir gebėjimą atviru tekstu pasisakyti prieš nusirašinėjimą. Dėl ne itin palankios aplinkos mokytojas tikino dar nežinąs, ar norėtų sugrįžti mokyti į šią įstaigą.

Kelias paras tylėjusi žodį tarė ir KTU gimnazijos vadovybė. Kol kas direktorius Tomas Kivaras yra komandiruotėje, tad „Kauno diena“ kalbino KTU gimnazijos pavaduotoją ugdymui Agnę Andriuškevičienę, laikinai einančią direktoriaus pareigas.

– Kodėl gimnazija taip ilgai nepateikė oficialios pozicijos?

– Gimnazijos bendruomenė yra daug vieningesnė nei gali pasirodyti iš viešoje erdvėje sklandančios informacijos. Didžiuojamės Gimnazijoje gaja demokratijos dvasia, nuomonių įvairove ir mokinių kritišku mąstymu.

Į viešą erdvę patekusi istorija, žingsnis po žingsnio, rutuliojosi nuo spalio 25 d., kai istorijos atsiskaitymo metu mokytojas paėmė dviejų mokinių darbus, pasakęs, kad jie nusirašinėja. Įprasta praktika tokiais atvejais – mokytojas padaro sprendimą, apie tai informuoja Gimnazijos administraciją, tėvus. Dažniausiai suteikiamas antras šansas, leidžiant pakartotinai parašyti atsiskaitymą. Išvadas mokiniai padaro ir daugiau tokių nusižengimų nebūna. Deja, šiuo atveju, ir tai pirmas toks atvejis Gimnazijos istorijoje, viskas užsitęsė ir peržengė klasės ribas.

Reikia pripažinti, kad Gimnazijos bendruomenę nepakankamai informavome apie situaciją. Galbūt geresnė vidinė komunikacija būtų padėjusi suprasti incidento aplinkybes ir tolimesnius įvykius. Nuo praėjusios savaitės pabaigos Gimnazijos direktorius yra išvykęs į Olandiją mentoriauti Tarptautinėje gamtos mokslų olimpiadoje ir tai sutrukdė sklandžiai komunikacijai.

Aktyviai bendraujame su mokiniais, tėvais, alumnais, siekdami sugrąžinti Gimnazijos darbą į įprastas vėžes. Dėsime visas pastangas, kad su mokytoju D. Boguševičiumi būtų užmegztas konstruktyvus dialogas.

D. Boguševičius/Tomo Raginos nuotr.

– Kodėl gimnazija toleruoja nusirašinėjimą? Kodėl šioje situacijoje baudžiamas mokytojas, o ne nusirašinėję mokiniai?

– Gimnazija niekada netoleravo ir netoleruoja akademinio nesąžiningumo. Mokytojai įvertina kiekvieną tokį atvejį, informuojami tėvai, administracija. Paaugliai yra jauni žmonės, kuriems klysti yra natūralu, o mes turime leisti jiems iš klaidų pasimokyti.

Vis tik, šis atvejis parodė, kad visi – administracija, mokytojai ir mokiniai, tėvai – turi susitarti, kaip elgiamės ir vertiname akademinį nesąžiningumą.

D. Boguševičius nėra gavęs jokių drausminių nuobaudų. Jis vis dar yra Gimnazijos darbuotojas.

– Ar anksčiau yra buvę nusiskundimų šiuo mokytoju?

– Dėl mokytojų sulaukiame įvairių nuomonių, nusiskundimų, pageidavimų, dėl D. Boguševčiaus – taip pat. Tai normalu – tėvai rūpinamasi savo atžalomis, jiems kyla įvairiausių klausimų. Visuomet ieškome dialogo, palaikome savo mokytojus.

– Mokytojas sako, kad patyrė iš administracijos spaudimą, jog pakeistų vertinimą. Kaip vertinate tokį pasakymą? Kodėl reikėjo išorės vertinimo?

– Joks spaudimas mokytojui tikrai nebuvo daromas. Esame įsitikinę, kad už drausmės pažeidimus, kuriam priskirtinas ir nusirašinėjimas, nederėtų rašyti pažymių. Išorės vertintojas buvo kviečiamas siekiant objektyvumo įvertinti D. Boguševičiaus taikomas dėstymo metodikas. Neabejojame, kad mokytojo Domo mokymo metodika susilauktų aukščiausių įvertinimų.

Galbūt geresnė vidinė komunikacija būtų padėjusi suprasti incidento aplinkybes ir tolimesnius įvykius.

– Kaip dažnai gimnazijos administracija kišasi į mokinių vertinimą ir siekia koreguoti pažymius?

– Gimnazijos administracija niekada nesikiša į mokinių vertinimą ir pamokų turinį. Kaip jau minėta, Gimnazijos bendruomenė iki šiol nebuvo susitarusi, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais. Gabiausių mokinių tarpe akademinio nesąžiningumo atvejai yra labai reti, tačiau šis atvejis parodė, kad turime apgalvoti ir susitarti dėl visko.

– Kaip gimnazija vertina Mokinių tarybos poziciją bei inicijuotą mokytoją palaikančią peticiją?

– Vienijame geriausius Lietuvos mokinius ir džiaugiamės tuo, kad jie nebijo reikšti savo nuomonės. Šiuo metu aktyviai dirbame su visa gimnazijos bendruomene, kad suprastume, kodėl nesusikalbėjome tarpusavyje ir ateityje galėtume to išvengti.

– Kodėl gimnazija toleruoja, kad mokiniai įrašinėja pamokas ir nelegaliu būdu, be sutikimo renka informaciją? Kodėl tokiomis priemonėmis surinkta medžiaga tapo pagrindu skųsti mokytojo darbą? Jūsų nuomone, mokiniai neturėtų būti supažindinami su literatūros kūriniais? (šiuo atveju, R.Kmitos romanas "Pietinia kronikas").

– Gimnazijos administracija niekada nesikiša į pamokų turinį. Vertiname tai, kad mokytojas Domas sugeba įdomiai dėstyti dalyką pasitelkdamas ne tik vadovėlius, supažindina mokinius ne tik su vadovėliuose esančia informacija. Apie pamokų įrašus sužinojome iš žiniasklaidos. Net jei būtume juos gavę, nevertintume jų turinio. Pamokų įrašinėjimo netoleruojame, tai paprasčiausiai neetiška.

Rašyti komentarą
Komentarai (28)

Anonimas

Juokingos čia jūsų visų paistalynės. Žino tiesą,turbūt, tik esantys gimnazijos viduje..Čia nėra esmė -pažymiai,tėveliai, nusirašinėjimas ar kita. Tai tiesiog abipusės neapykantos vienas kitam konfliktas. O visa kita tik pagardai konfliktui įsiplieksti. Atsipeikėkit "rašeivos".

trarka mokyklose turi būti

Manau, kad mokyklose turėtų būti į ją patenkantys asmenys tikrinami, kaip tikrinami asmenys, tarnautojai ar pareigūnai patenkantys į kalėjimą. Jiems draudžiama įsinešti mobiliuosius telefonus, aštrius daiktus, peilius, vaistus ir pan. Tokiu principu galėtų būti tikrinami ir pedagogai ir mokiniai, aptarnaujantis personalas patenkantis į mokyklą.

Įrašinėti ir nurašinėti galima?

O gal čia susipainiojo įrašinėjimas ir nusirašinėjimas? Įrašinėti galima, nurašinėti taip pat galima, o nusirašinėti ir nurašinėti taip tas pats kaip įrašinėti?
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS