Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams | KaunoDiena.lt

PERMAINOS KAUNO RAJONE: MOKYKLŲ, DARŽELIŲ PLĖTRA IR NAUJOS GALIMYBĖS TALENTAMS

Kaune rajone naujaisiais mokslo metais laukia daug permainų. Pokyčių sulauks ir darželinukai, ir mokiniai, ir žinių trokštantys suaugusieji. Švietimui, kultūrai ir neformaliajam ugdymui šiemet skirta daugiau nei pusė viso savivaldybės biudžeto.

Talentų akademija

Nuo rugsėjo turėtų startuoti Kauno rajono talentingų mokinių akademija.

Atrinktiems po 20 devintokų, dešimtokų ir vienuoliktokų kas antrą šeštadienį nemokamai vyks įvairūs užsiėmimai, susiję su kultūriniu ir moksliniu prusinimu įvairiose srityse.

"Ši akademija skirta lavinti ir rajone išsaugoti rajono geriausiuosius, kurie nori pažinti giliau, nei tai suteikia bendroji ugdymo programa", – teigė Kauno rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistas Antanas Bagdonas.

Planuojama, kad akademiją devintokai (I gimnazijos klasė) lankys trejus metus. Jiems būtų dėstomas asmeninio augimo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių, menų ir technologijų modulis. Per asmeninio augimo paskaitas būtų gilinamasi į savęs pažinimo, verslumo, fizinio pajėgumo, šokio reikšmės, psichologinis atsparumo ir pan. pagrindus. Į matematiką ir gamtos mokslus būtų žvelgiama iš laboratorinių darbų perspektyvos, galimybių, aiškinamasi apie asmeninių finansų valdymą ir t.t. Į gamtos mokslų įtraukta anatomija, zoologija, dendrologija. Dešimtokai (II gimnazijos klasė) kviečiami pasigilinti į karjeros planavimą, idėjų generavimą ir projektų planavimą, streso įveikimo būdus ir t.t. Vienuoliktokai (III gimnazijos klasė) turės galybę gilintis į filosofijos – universalaus mąstymo instrumento dalyką, anatominės energetikos, lyderystės ir naujų technologijų bei kt. dalykus.

"Siekiame, kad Kauno rajono talentingų mokinių akademijos veikloje būtų išnaudojami muzikinio teatro, Botanikos sodo, mokslo slėnių privalumai, jau turime sutartį su Kauno nacionaliniu dramos teatru", – apie viziją kalbėjo A.Bagdonas. Konkrečiai, kur vyks paskaitos ir užsiėmimai, dar neaišku. Tai bus galima pasakyti, kai bus žinomi viešojo konkurso šioms paslaugoms teikti nugalėtojai.

Po trejų akademijos metų, pagal savivaldybės viziją, kaip paminėjo A.Bagdonas, ją baigusiems mokiniams turėtų būti priskirti mokslininkai – profesoriai, su kuriais mokiniai, jau būdami dvyliktokai (IV gimnazijos klasė), galėtų bent kartą per mėnesį pasikonsultuoti, padiskutuoti akademija lankančio mokinio rūpimomis temomis. Už mokymąsi akademijoje mokiniams mokėti nereikės. Išlaidas finansuos savivaldybė. Kaina paaiškės įvykus viešojo pirkimo konkursui.

Svarstoma galimybė, kad akademiją lankantiems mokiniams būtų apmokėta kelionė iki užsiėmimų ir namo.

Universitetinė gimnazija

Kauno rajono savivaldybė ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos bendruomenė taip pat turi planą, kaip būtų galima ugdyti talentingus, motyvuotus mokinius. Akademijos U.Karvelis gimnazija būtų pertvarkyta į dviejų steigėjų viešąją įstaigą, kur dalininkais taptų savivaldybė ir universitetas. Dėl teisinio statuso kaitos visi gimnazijos darbuotojai tęs darbą pertvarkytoje gimnazijoje. Su šia idėja nemenkai pasistūmėta į priekį. Realiausias bendradarbiavimas būtų su Vytauto Didžiojo universitetu, nes jo padalinys – Žemės ūkio akademija (buvęs A.Stulginskio universitetas) yra įsikūręs Akademijos gyvenvietėje.

"Turime daugybę lūkesčių. Mokytojai turės nuolatinę pagalbą tobulindami savo kompetencijas, tyrinėdami mokymosi aplinką. Gimnazijos bendruomenė galės naudotis universiteto patalpomis, priemonėmis, laboratorijomis, į gimnaziją atvyks ir mokslininkai, kurie atliks įvairius tyrimus, tačiau tai neturi trikdyti ugdymo procesui. Kylant pedagogų kompetencijoms, gerės ir pati gimnazijos edukacinė aplinka, gimnazistams sudarytos kokybiškesnės ugdymosi sąlygos", – dėstė U.Karvelis gimnazijos direktoriaus Rolandas Kučiauskas.

Jis minėjo, kad kalba eina ne apie kokios nors kategorijos, o visų vaikų ugdymą, holistinį lavinimą, galimybę tenkinti įvairius mokinių mokslinio ir kultūrinio prusinimo poreikius.

Direktorius "Kauno dienai" pasakojo, kad universiteto ir gimnazijos bendradarbiavimui aptarti jau buvo susitikę VDU rektorius Juozas Augutis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius, gimnazijos bendruomenės atstovai.

J.Augutis įsitikinęs, kad aukštasis mokslas turi sietis su bendruoju ugdymu, ypač kalbant apie pedagogų rengimą ir palankių, kokybiškų ugdymo sąlygų sudarymą gimnazistams. Jis gimnazijai pažadėjo metodinę ir dalykinę pagalbą, prisidėti apsirūpinant moderniomis mokymo priemonėmis, o kol kas laukiama VDU darbo grupės išvadų.

Sprendimą dėl universitetinės gimnazijos steigimo dar turės tvirtinti Kauno rajono taryba ir VDU senatas.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius teiks visokeriopą paramą gimnazijos bendruomenei įgyvendinant savo sumanymus bendradarbiaujant su aukštąja mokykla, konsultuos ir koordinuos darbą.

Bus perkelti pradinukai

Kauno rajone pradėjus daugėti gyventojų, ypač jaunų šeimų, atsirado poreikis plėsti mokyklas ir lopšelius-darželius. Viena tokių mokyklų – jau minėta Akademijos U.Karvelis gimnazija.

Gimnazistai jau sunkiai telpa gimnazijos pastate. Situaciją planuojama spręsti perkeliant pradinukus. Tam numatytas VDU Žemės ūkio akademijos bendrabutis. Šio pastato pirmuose dviejuose aukštuose jau keleri metai veikia lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" padalinys. Trečiame ir ketvirtame pastato aukštuose artimiausiu laiku bus pradėti mokomųjų patalpų pradinių klasių mokiniams įrengimo darbai.

"Neabejotinai pagerinsime sąlygas gimnazistams", – kalbėjo A.Bagdonas. Parengtas bendrabučio patalpų Studentų g. 3, Akademijos miestelyje, pritaikymo mokyklos reikmėms projektas, pagal kurį numatoma įsteigti dvylika pradinio ugdymo klasių. Planuojama, kad apie 290 pradinių klasių mokinių naujus mokslo metus sutiks naujose patalpose. Atsilaisvinusios pradinukų patalpos bus panaudojamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo sąlygoms gerinti – darbui laikinosiose grupėse, klasių dalijimui į grupes, pasirenkamųjų dalykų mokymui. Pagerėjus ugdymo aplinkoms, bus sudaryta galimybė kokybiškesniam gimnazijos mokinių mokymui(si).

Anot jo, rengiamas projektas ir dėl Kačerginės mokyklos modernizavimo. Ten planuojame steigti Visos dienos mokyklą, kai vaikai mokykloje saugiai galės praleisti visą dieną iki 18 val. Po pamokų jie galėtų ne tik paruošti pamokas, bet ir dalyvautų įvairiuose kultūrinio prusinimo užsiėmimuose.

"Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu rajone anksčiau nei šalyje patvirtintas Visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas. Kačerginės pradinė mokykla ir Rokų mokykla-darželis dalyvauja ŠMM bandomajame Visos dienos mokyklos projekte. Tikimasi, kad, įvertinus bandomajame projekte dalyvaujančių mokyklų patirtį, Visos dienos mokyklos modelį rinksis daugiau rajono mokyklų", – kalbėjo J.Petkevičius.

Didės Raudondvario darželis

Švietimo įstaigų pertvarkos vyksta ir Raudondvaryje. Planuojama, kad į dabar remontuojamą buvusį instituto pastatą Instituto gatvėje Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos mokiniai persikels jau nuo rugsėjo. Suremontuotame pastate įsikurs ir Meno mokyklos padalinys.

Atsidarys naujos modernios erdvės, vaikams pritaikytos patalpos, žaidimų aikštelės, bus labai patogus susisiekimas – pastatas yra miestelio viduryje.

Kai pradinių klasių mokiniai bus perkelti į naujai suremontuotas patalpas, buvusios pradinių klasių patalpos bus pertvarkytos į ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes, taip bus sprendžiamos ir ikimokyklinio amžiaus vaikų vietų skaičiaus didinimo problemos. Lopšelį-darželį galės lankyti apie 240 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Dabar ugdoma 116 vaikų.

"Atsidarys naujos modernios erdvės, vaikams pritaikytos patalpos, žaidimų aikštelės, bus labai patogus susisiekimas – pastatas yra miestelio viduryje", – vardijo A. ir A.Kriauzų mokyklos-darželio direktorė Žydrūnė Jankūnienė. Ji pridūrė, kad labai palanku ir patogu ir tai, kad trečiame pastato aukšte veiks ir meno mokykla. Tai užtikrins įvairią vaikų popamokinę veiklą, neformalųjį švietimą.

Šią pradinę mokyklą sudaro trylika klasių po 21–23 mokinius. Apie tris šimtus vietų išliks ir persikėlus į naujas patalpas. Anot direktorės, Raudondvaryje mokinių skaičius išlieka stabilus, tad mokykla tikrai bus pilna.

Pasitelks privačius investuotojus

Kauno rajono meras V.Makūnas atkreipė dėmesį, kad švietimui Kauno rajone skiriamas didžiausias finansavimas, lyginant su kitomis sritimis. Biudžeto lėšos švietimui, kultūrai ir neformaliajam ugdymui šiemet didėjo 14 proc., tai papildomai sudaro 2 mln. eurų. Iš viso šiai sričiai skiriama 52,7 proc. viso savivaldybės biudžeto.

"Kauno rajone daugėja gyventojų – jų atsikelia iš visos Lietuvos. Smagu, bet kartu tai ir nauji iššūkiai – mums jau trūksta pradinių klasių mokytojų, turime pasirūpinti mokyklomis ir darželiais", – sakė meras V.Makūnas ir pridūrė, kad savivaldybės siekis – per artimiausius ketverius metus atnaujinti, modernizuoti ir pagerinti visų švietimo ir ugdymo įstaigų materialinę bazę – tiek pastatų, tiek stadionų, kelti ugdymo turinio prieinamumą ir kokybę.

Meras teigė, kad, kalbant apie švietimą, didžiausias savivaldybės prioritetas ir iššūkis yra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, todėl tam ir toliau bus stengiamasi maksimaliai išnaudoti visas įmanomas galimybes ir ieškoma naujų kelių.

Savivaldybė intensyviai rengiasi įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus sudarant tinkamas sąlygas pirmų klasių mokiniams pradėti lankyti mokyklą nuo šešerių metų.

Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Jonas Petkevičius vardijo, kad ateinančiais ir dar kitais metais, siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, planuojama Garliavos lopšelio-darželio "Obelėlė" renovacija, papildomai įsteigiant 7–10 ugdymo grupių, vyks Jonučių darželio plėtra, steigiant ikimokyklinio ugdymo grupes renovuotame buvusiame Kultūros centre, įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės Ilgakiemio mokykloje-darželyje ir Batniavos mokykloje-daugiafunkciame centre.

Šeimos darželiai

Užliedžiuose ir Mastaičiuose planuojama steigti daugiafunkcius centrus su ikimokyklinio ugdymo grupėmis ir pradinio ugdymo klasėmis. Domeikavoje suprojektuotas naujas darželis "Kaladėlė".

"Privatūs investuotojai, pastatę darželį, galėtų sudaryti sąlygas savivaldybei nuomotis pastatą. Savivaldybė prisidėtų prie privačių investicijų, išlaikydama pastatą, skirdama etatus ir lėšų darbuotojų darbo užmokesčiui", – dėstė J.Petkevičius.

V.Makūnas minėjo ir dar vieną būdą pagerinti situaciją. "Labai aiškiai deklaruojame naują galimybę steigti vaikų darželius iki penkių vietų", – apie vadinamuosius šeimos darželius kalbėjo meras.

Anot jo, pirmenybė pastatų nuomai, paramai pastatams pritaikyti ikimokykliniam ugdymui būtų teikiama Užliedžių seniūnijoje, Akademijos, Ringaudų seniūnijoje, Domeikavoje, Garliavoje. Sudaryta darbo grupė, kuri teiks savivaldybei siūlymus, kaip šį projektą galima būtų sėkmingai įgyvendinti.

Aplinkos gerinimas

Didelis dėmesys šiemet bus skiriamas ugdymo aplinkoms gerinti. Planuojama atnaujinti Ramučių kultūros centro pastatą (su pradinio ugdymo klasėmis), pristatyti sporto salę ir įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupes.

Zapyškio pagrindinėje mokykloje planuojami sporto salės ir technologijų ugdymo aplinkos kūrimo darbai. Numatyta Šlienavos pagrindinės mokyklos pirmąjį aukštą, kaip vardijo J.Petkevičius, pritaikyti ikimokyklinio ugdymo reikmėms, atnaujinti valgyklos patalpas. Planuojama Raudondvario gimnazijos renovacija ir priestato statyba.

Vykdoma Kačerginės pradinės mokyklos, Garliavos Jonučių progimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyno renovacija rodo, kad nemažėja dėmesys sporto objektams.

"Kasmet savivaldybė iki 100 tūkst. eurų skiria mokymo priemonėms atnaujinti. Priemonės atnaujinamos ir dalyvaujant ŠMSM mokyklų aprūpinimo ugdymo priemonėmis projektuose", – aiškino J.Petkevičius.

Be to, savivaldybė, siekdama sudaryti mokyklų vadovų rezervą, savo lėšomis organizuoja Vadovų rezervo mokymus. Dirbantiems mokyklų vadovams pradėta vykdyti telkiančios ir pasidalytosios lyderystės gebėjimų ugdymo programa organizuojant vadovų profesinius pokalbius, panaudojant vadovų kūrybinį potencialą.

Suaugusiųjų švietimo poreikis

Suaugusiųjų švietimas – viena iš svarbiausių priemonių, didinančių suaugusių asmenų socialinę ir darbinę įtrauktį, leidžiančių jiems tobulinti tiek bendrąsias, tiek profesines kompetencijas.

Kauno rajono savivaldybė kas trejus metus tvirtina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtros veiksmų planą, į kurio įgyvendinimą įsitraukia vis didesnis skaičius rajone veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų (bibliotekos, kultūros centrai, visuomenės sveikatos biuras, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės ir pan.).

Kauno rajono savivaldybėje suaugusiųjų neformalųjį suaugusiųjų švietimą koordinuoja Kauno rajono švietimo centras.

Siekiant tenkinti besimokančių suaugusiųjų mokymosi poreikius, švietimo teikėjai vykdo įvairius projektus, tarp jų – "Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematikos įgūdžius ir didinant bendruomenių paramą", "Andragogų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdyti besimokančiųjų gyvenimo būdą atitinkančius verslumo įgūdžius", "Suaugusiųjų švietėjų praktikų andragoginių kompetencijų tobulinimas siekiant mažinti socialinės rizikos asmenų atskirtį Kauno rajono bendruomenėse", "Darbas – sėkmės garantas!", "Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje".

Trečiojo amžiaus universitetas

Svarbi Kauno rajono suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalis yra Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Kauno rajono švietimo centro direktorės Laimutės Ruzgienės teigimu, jo klausytojai yra vieni iš aktyviausių besimokančiųjų rajone.

"Šio universiteto naudą ir reikšmę žmogui rodo akivaizdi kiekybinė statistika: prieš septynerius metus šešiose seniūnijose pradėjusį veikti TAU lankė apie 200 senjorų, šiemet į mokymosi procesą įsijungė dar šešios seniūnijos, kurių gyventojų TAU lanko jau virš 630", – skaičiavo L.Ruzgienė.

Kol kas mes atliekame savo namų darbus, tačiau investicijos į ugdymą atsiperka visokeriopai.

Atsižvelgiant į senjorų mokymosi poreikius, fizinės ir emocinės sveikatos galimybes, renginiai organizuojami vietose, esančiose kuo arčiau besimokančiųjų, ir įvairiomis formomis – paskaitos, užsienio kalbų ir IT kursai, edukacinės išvykos, teatrų, muziejų lankymas, kelionės po Lietuvą ir užsienį, konkursai, protų mūšiai, sporto fiestos ir kt.

Vien tik pernai buvo organizuoti 186 renginiai: 120 paskaitų, 26 praktiniai užsiėmimai, akcija "Šiltos Kalėdos", du protmūšiai, 18 ekskursijų (iš jų trylika Lietuvoje ir penkios užsienyje), mokslo metų uždarymo ir atidarymo renginiai, įgyvendinta nemažai svarbių projektų.

L.Ruzgienės vertinimu, TAU prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, šiuolaikinio gyvenimo aktualijų puoselėjimo, integracijos į skaitmeninę informacinę visuomenę, ekonominio raštingumo didinimo. Universitete sudaromos sąlygos besimokančiųjų saviraiškai: buriasi poeziją, muziką ir rankdarbius mėgstantys žmonės: veikia vokaliniai ansambliai ir darbščiųjų rankų būreliai.

Programa autistams

Dėmesio ir pagalbos sulauks gyventojai, turintys sutrikimų. Šią idėją Kauno rajono savivaldybės atstovai parsivežė iš Danijos, kurios specialistai yra sukūrę puikių ugdymo programų Aspergerio sindromą turintiems žmonėms.

Šio projekto esmė yra ta, kad jau pilnamečiai žmonės mokosi daugiausia informacinių technologijų srityje ir po mokslų yra įdarbinami, gali savarankiškai gyventi ir dirbti. Vystant ir plėtojant idėją teikti panašias paslaugas ir Kauno rajone, ir regione. Šių metų liepos mėnesį atvyks ekspertė iš Danijos, kuri toliau teiks konsultacijas dėl centro įsteigimo.

Apie galimybes dėl tokių programų finansavimo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas yra kalbėjęsis su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.

"Kol kas mes atliekame savo namų darbus, tačiau investicijos į ugdymą atsiperka visokeriopai", – neabejojo Kauno rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistas Antanas Bagdonas.

Jis pridūrė, kad tai būtų unikalus dalykas Lietuvoje, programa būtų skirta ne vien Kauno rajono gyventojams, bet įtrauktų visą Kauno regioną.

Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Jono Petkevičiaus teigimu, programa bus skirta tik autizmo spektro sutrikimus turintiems suaugusiems žmonėms. "Terminų, kada programa bus pradėta įgyvendinti, kaip ir kur konkrečiai vyks užsiėmimai, dar negalime nurodyti, nes šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai, aiškinamasi tokios paslaugos poreikis, vykdoma jos teikimo galimybių Lietuvos sąlygomis analizė", – aiškino vedėjas.

GALERIJA

  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • J. Petkevičius
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
  • Permainos Kauno rajone: mokyklų, darželių plėtra ir naujos galimybės talentams
Vilmanto Raupelio ir Kauno rajono savivaldybės nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (16)

Janė

Mano anūkai gyvenantys Mastaičiuose mokosi KAUNE Valdo Adamkaus gimnazijoje.Ten viskas tik aukštumoje,esame labai patenkinti.

Mastaičių pensininkas Apolinaras

Rajono gyventojai negali būti sotūs vien valdžios vyrų pažadais- kodėl nuimti mikroautobusiukai į Kauno miesto klinikas,poliklinikas,į Kauno m.autobusų stotį...kaip gyventi pensininkams Mastaičiuose.kaip jiems nuvykti į klinikas,poliklinikas,,,,,,,,, Visos Kauno m.gyvenvietės gyvena ,kaip prieš šimtmeti- jokio susisiekimo kaimiečiams su miestu,.........

mamytė

Moksleiviai rajoninei veržiasi mokytis Į Kauno miesto mokyklas,progimnazijas ,gimnazijas,į Kauno miesto darželius,ikimokyklines Kauno miesto įstaigas..........
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS