„Skaistuoliui“ uždrausta bendrauti su mergaitėmis, tačiau leista su senolėmis | KaunoDiena.lt

„SKAISTUOLIUI“ UŽDRAUSTA BENDRAUTI SU MERGAITĖMIS, TAČIAU LEISTA SU SENOLĖMIS

Išplėstinė septynių Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pakeitė Kauno apygardos teismo nuosprendį, kuriuo skandalingajam „skaistuoliui“ Algimantui Ulvidui buvo sušvelninta Kauno apylinkės teismo skirta bausmė už jaunesnių nei šešiolikos metų mergaičių tvirkinimą, dar labiau ją sušvelnindama. Tuo sukurtas teisinis precedentas, kaip privalės baigtis ir visos kitos panašios bylos.

Suveikė grasinimas?

Kaip jau rašyta, 2018-ųjų balandį Kauno apylinkės teismas nuteisė buvusį tikybos mokytoją ir televizijos žvaigždę A.Ulvidą dėl 26 mergaičių tvirkinimo bei disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, lygtinai – dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimu, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams. Nors kaltinimą šioje byloje palaikiusi prokurorė siūlė jam beveik maksimalią už tokius nusikaltimus – puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę.

Išgirdęs tai, A.Ulvidas, teigęs žiniasklaidai, kad po studijų Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete tapo psichologijos magistru, tada pareiškė, kad, jeigu bus skirta ši bausmė, pasikars.

Nuteisus A.Ulvidą lygtinai, jam buvo skirti ir įpareigojimai nebendrauti jokia forma su moteriškos lyties atstovėmis nuo dešimties iki šešiolikos metų, tęsti darbą bei išdirbti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo 100 valandų nemokamų darbų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais bei nusenusiais asmenimis.

Šį Kauno apylinkės teismo nuosprendį apskundė ir A.Ulvidas, ir prokurorė.

Algimantas Ulvidas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Sulaikytas su įkalčiais

Iš televizijos ekrano savo skaistumu gyręsis A.Ulvidas šioje keliolikos tomų baudžiamojoje byloje kaltintas vežęsis trylikos-šešiolikos metų mergaites, su kuriomis susipažino socialiniuose tinkluose, automobiliu į mišką. Ir ten šokdamas demonstravęs joms lytinius organus.

Toks nepilnamečių, kurioms jis skirdavo pasimatymus prie didžiųjų prekybos centrų, tvirkinimas vykdavo ir prie Nevėžio už Raudondvario, ir kelio Kaunas-Jonava pamiškėje, ir ties Romainių mikrorajonu bei kitose nuošaliose vietose.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dar 2013-ųjų lapkritį – policijai gavus informacijos, kad nenustatytas vyriškis ieško įtarimą keliančių kontaktų su nepilnametėmis. Tačiau dėl duomenų stokos įtariamasis buvo sulaikytas tik 2015-ųjų vasarį. Bet su įkalčiais – grįžtantis iš miškingos vietovės su dviem mergaitėmis.

Sulaikius tada A.Ulvidą, jo namuose buvo rasta ir pornografinio pobūdžio nuotraukų bei vaizdo medžiagos. Dalyje jos, anot specialistų, atlikusių radinio vertinimą, buvo vaizduojami vaikai.

Kai kurios nukentėjusiosios atpažino tada A.Ulvidą televizijos ekrane, kuriame jis tuo metu dažnai šmėščiodavo. Ir, nepaisant pareikštų skandalingų įtarimų, dar dalyvavo TV3 projekte „IššŪkis kaime“. Ir tapo jo nugalėtoju.

Naujos aukos – iš viso Kauno?

Ikiteisminio tyrimo metu pilnai pripažinęs savo kaltę, teisme A.Ulvidas jau ją neigė. Netrukus po nuosprendžio paaiškėjo ir, kodėl. Dar vieno ikiteisminio tyrimo, pradėto Kauno apylinkės teismui jau išėjus rašyti šio nuosprendžio, duomenimis, A.Ulvidas vėl ėmėsi to paties dar prieš perduodant jo bylą minėtam teismui.

Naujojoje A.Ulvido byloje galimų nukentėjusiųjų – jau per šimtas. Jų amžius ir vėl – nuo trylikos iki šešiolikos metų. Ir jas A.Ulvidas įtariamas vežęsis į nuošalias Kauno bei pakaunės vietas, kur taip pat joms šokęs, demonstruodamas lytinius organus. Teisine kalba – atlikęs seksualinio pobūdžio veiksmus, galėjusius sukelti nepilnamečių lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis bei nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

2018-ųjų birželį vėl leisdamas A.Ulvidą suimti dėl jo atžvilgiu pradėto naujo ikiteisminio tyrimo, Kauno apylinkės teismas akcentavo, kad įtariamasis neturi pastovios gyvenamosios vietos. Dėl ko jam inkriminuojami nauji nusikaltimai galėjo būti daromi nuomojantis butus įvairiuose Kauno mikrorajonuose.

Įstatymų pinklės

Tačiau, po devynių mėnesių – pernai kovą A.Ulvidą vėl teko paleisti, nes perduoti naujos jo bylos teismui per tiek laiko buvo neįmanoma. O laikyti asmenį, kuris įtariamas apysunkiu nusikaltimu, kokiu Lietuvoje laikomas jaunesnio nei šešiolikos metų asmens tvirkinimas, suimtą ilgiau nei devynis mėnesius mūsų įstatymai neleidžia.

Naujasis ikiteisminis tyrimas užtruko, nes beveik visos nukentėjusiosios tebebuvo nepilnametės. O jas apklausti leidžiama tik vieną kartą. Rekomenduojama – pas ikiteisminio tyrimo teisėją.

Naująją 45-erių A.Ulvido bylą planuojama perduoti teismui, pasibaigus karantinui.

Beveik aštuonis mėnesius Kauno apygardos teisme truko ir A.Ulvido skundo dėl minėto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio nagrinėjimas. Nes buvo atnaujintas įrodymų tyrimas ir, kaltinamojo prašymu, į teismą buvo kviečiamos visos nukentėjusiosios, kurios jau tapo pilnametėmis.

O tokių jau buvo didesnioji dalis, nes A.Ulvidui šioje byloje inkriminuotas nepilnamečių tvirkinimas nuo 2012-ųjų kovo iki 2015-ųjų vasario. Ir tos nustatytos beveik kelios dešimtys nukentėjusiųjų – galimai dar ne visos, nes iki 2014-ųjų kovo baudžiamoji atsakomybė buvo numatyta tik už asmenų iki 14 metų tvirkinimą.

Skundė ir sušvelnintą nuosprendį

Kauno apygardos teismas, nagrinėjęs prokurorės ir A.Ulvido skundus, pernai balandį konstatavo, kad Kauno apylinkės teismo pastarajam skirta griežčiausia už padarytus nusikaltimus laisvės atėmimo bausmė, tiesa, atidedant jos vykdymą dvejiems metams, yra per griežta.

Algimanto Ulvido teismas

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ir ją sušvelnino, skirdama skandalingajam „skaistuoliui“ tik vienerių metų laisvės apribojimą, įpareigojant nuo 22 iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, ir nebendrauti jokia forma su moteriškos lyties atstovėmis nuo dešimties iki šešiolikos metų, kaip buvo įpareigojęs ir Kauno apylinkės teismas. Tačiau šio skirtas 100 valandų nemokamų darbų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais bei nusenusiais asmenimis, per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sumažino perpus – iki 50 valandų. Bet skyrė A.Ulvidui dar ir 1883 eurų baudą.

Patenkino iš dalies Kauno apygardos teismas ir prokurorės skundą – A.Ulvido padaryti nusikaltimai pripažinti pavieniais, o ne tęstine veika, kaip buvo konstatavęs Kauno apylinkės teismas.

Precedentas kurtas tris mėnesius

Kauno apygardos teismo sušvelnintas Kauno apylinkės teismo nuosprendis įsiteisėjo vos jį paskelbus. Tačiau, visiško išteisinimo siekęs A.Ulvidas apskundė jį Aukščiausiajam Teismui.

Jo skundo ėmusis šio teismo trijų teisėjų kolegija planavo paskelbti savo sprendimą dar priešpaskutinę praėjusių metų darbo dieną. Tačiau jį atidėjo savaitei. O šiai prabėgus – dar tokiam pačiam laikotarpiui.

Galiausiai, atėjus ir šiam terminui, buvo paskelbta, kad A.Ulvido byla perduota nagrinėti išplėstinei Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegijai. O tokie atvejai nėra dažni. Ir jie reiškia, kad bus kuriamas teisinis precedentas, kuriuo bus privalu vadovautis nagrinėjant visas kitas panašias bylas. Nes ne mažą atgarsį visuomenėje sukėlusi A.Ulvido byla – viena pirmųjų Lietuvoje ne tik pagal lig tol negirdėtą nusikaltimų pobūdį, bet ir pagal jų mąstą, dėl kurio teisinio įvertinimo (ar tai – vienas tęstinis epizodas, kaip konstatavo Kauno apylinkės teismas, ar atskiri pavieniai atvejai, kaip pripažino šio nuosprendį revizavęs Kauno apygardos teismas) lig šiol nebuvo pasisakę aukščiausios kvalifikacijos šalies teisininkai.

Šį teisinį rebusą sprendusi Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegija taip pat kartą atidėjo planuotą savo sprendimo paskelbimą. Tačiau, šiandien jau jį paskelbė.

Ne kažin ką pešė

Aukščiausiasis Teismas susiaurino kaltinimą A.Ulvidui dėl padarytų nusikaltimų ir sumažino nukentėjusiųjų skaičių viena mergaite.

Skandalingasis „skaistuoliui“ išteisintas tik dėl disponavimo pornografija, kurioje vaizduojamas vaikas (pagal 2014-ųjų kovo 13-osios šio Baudžiamojo kodekso straipsnio redakciją, kuri po vadinamųjų Garliavos įvykių buvo sugriežtinta), kaip nepadaręs šio nusikaltimo.

Kadangi teismo procesas buvo neviešas, šis sprendimas žiniasklaidai nepaaiškintas. Belieka spėlioti, kad greičiausiai arba neįrodžius, kad A.Ulvidas pats atsisiuntė tai į savo kompiuterį, arba suabejojus specialisto išvada dėl aukos amžiaus. Nors ir Kauno apylinkės teismas, ir šio nuosprendį revizavęs Kauno apygardos teismas buvo pripažinęs A.Ulvidą dėl šio nusikaltimo kaltu. Pastarasis skyrė jam už tai ir 1883 eurų baudą, kurią Aukščiausiasis Teismas panaikino.

Algimantas Ulvidas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Be to, jis pašalino iš Kauno apygardos teismo nuosprendžio ir vienos iš nukentėjusiųjų tvirkinimą daugiau kaip vieną kartą tiksliai nenustatytu laiku – nuo 2012-ųjų kovo iki 2014-ųjų kovo.

Likusi Kauno apygardos teismo nuosprendžio dalis, kuria A.Ulvidui skirtas vienerių metų laisvės apribojimas, įpareigojant jį naktimis būti namuose ir nebendrauti jokia forma su moteriškos lyties atstovėmis nuo dešimties iki šešiolikos metų bei išdirbti nemokamai 50 valandų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais bei nusenusiais asmenimis, liko nepakeista.

Rašyti komentarą
Komentarai (17)

Vivi

Ką čia pezat ligonis nepakaltinamas,jis toks suka gudrus kad visas šleifas už jo subines. Tokiam urodui per gera bausmė bum ir nėra. Pasiusti ten kur ir vieta! Kaip atkals per visus galus skaistuoli, tada baigsis jo visos iskrypeliskos auros. Kaip dar žemė toki nešioja. Ir išvis kaip jaunas bachūras nepatyręs sudubasino mergaitė visi pirštų stojo ,gauti darė ir teisybės reikalavo!čia šimtais tūkstančiais su mažametėmis padla istvirkauja!ir bet Kada tai gali būti jūsų vaikas į šito sunsnukio rankas papuolias! Ir nieko tokio konkolais pasimaskatuos!gal dar ka nors ir px ,kad teismai teršias akivaizdu. Bet kad mes nieko nedarom tai ir akivaizdu,viešint padla ir neduoti atsikvėpti. Užvesti! Vaikšto klyna išvargęs šitas padla! Ir tyko naujų jau prie mokyklų ir čia ok. Tegu viskas ok. Apmaudu man išties,kad mes esam tėvai, seneliai ,ir mes labai daugelis į tai žiūrim pro pirštus. Kažkam jis gal pašoko,o kažkam gal ir daugiau padarė.

gikas

Lietuvoje pedofilijos nera. Ko dar norejot is vargso zmogaus? :DDD

Nacionalinio saugumo problema

Prie sienos tvirkintoja ir bumt ar pritariate sprendimui
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS