Bendrijoje Klaipėdoje – painios mįslės | KaunoDiena.lt

BENDRIJOJE KLAIPĖDOJE – PAINIOS MĮSLĖS

Vargu ar Klaipėdoje yra kita tokia daugiabučių namų savininkų bendrija, kaip "Spindulys", kurią sudaro 20 skirtingose vietose esančių namų. Tai ne vienintelis bendrijos išskirtinumas – ji jau kuris laikas gyvuoja be vadovo, o bendrijos banko sąskaita – nepasiekiama.

Ilgametė pirmininkė mirė

Bendrija buvo suburta ne gyventojų, kaip yra įprasta, o savivaldybės iniciatyva dar 1996 m., kai geležinkelininkai atsisakė patys administruoti savo darbuotojų namus.

Tada 20 gyvenamųjų namų Vytauto, Ligoninės, S.Daukanto, Sportininkų, Malūnininkų, Viršutinėje, S.Dariaus ir S.Girėno, Ąžuolų, Klevų, Priestočio, Valstiečių, Kareivinių gatvėse ir M.Mažvydo alėjoje buvo sujungta į bendriją "Spindulys".

Jos pirmininkė buvo paskirta valdžios.

Kai praėjusio dešimtmečio pradžioje pasikeitė įstatymai ir atsirado reikalavimas pirmininkę bei kitus bendrijų valdymo organus rinkti visuotiniame narių susirinkime, moteris jų nepaisė ir po senovei apie 15 metų valdė "Spindulį" viena.

Prieš kelerius metus pirmininkė apsirgo ir įgaliojimą vykdyti funkcijas parašė savo marčios vardu.

Netrukus pirmininkė mirė. Tada turėjo nutrūkti ir ją pavadavusios moters įgaliojimai, tačiau ji ir toliau valdė bendriją.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vadovo Algio Gaižučio, kai pirmininkė mirė, porą metų bendrijos veiklą koordinavo buvusi darbuotoja, velionės marti, kuri visais būdais bandė įteisinti savo statusą, taisyti įstatus.

Jos pastangos buvo bevaisės, tad praėjusių metų vasarą moteris išėjo iš darbo.

Sąskaitos – iš "Vitės valdų"

Po to dauguma bendrijos namų gyventojų pradėjo gyventi gandais ir nuogirdomis.

Žmonės nustebo gavę mokėjimo lapelius, kuriuose nurodyta, kad namus imasi administruoti "Vitės valdos".

Tie, kas ėmė labiau domėtis, išgirdo apie teisininką Arvydą Ektį, kuris esą prisistato kaip bendrijos reorganizatorius.

Anot gandų, jis ir pasirašęs sutartį su "Vitės valdomis". Žmonės ėmė piktintis esą neteisėtai uzurpuota bendrijos valdžia.

Gyventojai dalijosi gandais, kad buvo įsiveržta į bendrijos patalpas, iš teisėtai dirbančios buhalterės atimtas kompiuteris, o ji pati išvaryta.

Esą taip buvo paralyžiuota bendrijos veikla, gyventojai negavo sąskaitų už paslaugas, įsiskolinta bendrijos darbuotojams bei "Sodrai".

Pasklido kalbos, kad, ignoruojant pusės bendrijos namų gyventojų valią, buvo nutrauktos sutartys su įmonėmis, kurios ilgą laiką bendrijai teikė paslaugas.

Teoriškai vadovavo velionė

Tačiau pats A.Ektis tikino nesąs joks bendrijos valdžios uzurpatorius ir pasakojo, kad pernai vasarį Vytauto gatvės 16, 18, 20 ir 22 namų gyventojai paprašė jo, kaip teisininko, pagalbos, atsiskiriant nuo bendrijos "Spindulys".

Balandį šių namų gyventojai surengė naujos bendrijos steigiamąjį susirinkimą.

"Pagal procedūrą, įsteigus naują bendriją reikėjo susisiekti su esamos bendrijos valdymo organais. Tada paaiškėjo, kad tokių nėra. Registrų centre kaip vadovė vis dar buvo įregistruota prieš trejus metus mirusi pirmininkė. Jos pareigas trejus metus ėjo tokia pseudopirmininkė. Ši moteris valdė tokiu pat stiliumi, kaip jos anyta, per buhalterės rankas, – apie padėtį bendrijoje dienraščiui pasakojo A.Ektis. – Savivaldybė ėmė domėtis jos statusu. Gegužės 30 d. Registrų centre savivaldybės prašymu buvo įregistruotas bendrijos likvidavimas. Tada toji oficialių įgaliojimų neturinti pirmininkė išėjo iš darbo. Nuo to laiko "Spindulys" neturi nei tikro, nei netikro pirmininko, tik buhalterę ir tris valytojas."

Teisininkas prisiminė, kad prašymas iš didelės bendrijos atskirti keturis namus jam atrodė nesudėtinga procedūra.

Tačiau kai paaiškėjo, kad nėra su kuo kontaktuoti, užduotis tapo kebli.

Sutartis – laikina

Klaipėdos savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vadovas A.Gaižutis pasakojo, jog prasidėjus bendrijos likvidavimo procesui, įmonė "Paslaugos būstui" administravo vieną ar du namus, kelis neveikiančios bendrijos namus administravo "Vitės valdos", dar kelis – "Danės būstas".

Tačiau teismui sustabdžius likvidavimo procedūrą, savivaldybė turėjo atšaukti šias sutartis, nes juridinis asmuo dar yra bendrija, nors ir neturinti teisėto atstovo.

Paklaustas, kaip atsitiko, kad pusę bendrijos namų ėmė administruoti "Vitės valdos", šios įmonės direktorius Vaidas Barakauskas aiškino, kad, mirus buvusiai bendrijos "Spindulys" pirmininkei, daugiabučiai namai formaliai liko be priežiūros.

"Tai gana unikali situacija, kurios įkaitais tapo visi bendrijos nariai. Bendrija yra reorganizuojama. Praėjusių metų lapkritį pasirašėme sutartį su reorganizuojamos bendrijos įgaliotu asmeniu Arvydu Ekčiu, kuris pagal pateiktą balsavimo protokolą yra išrinktas bendrijos bendraturčių ir patvirtintas jos atstovu. Dėl pono A.Ekčio įgaliojimų teisėtumo mums jokių abejonių nekyla, nes jis yra išrinktas bendrijos bendrasavininkių, sprendžia bendrijos reorganizavimo klausimus, turi gyventojų pritarimą ir palaikymą, – tikino V.Barakauskas. – Turime pažymėti, kad savo ruožtu siekiame užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą namų administravimą, kol bus išspręsti bendrijos reorganizavimo klausimai – sutartis sudaryta būtent šiam laikotarpiui. Pereinamuoju laikotarpiu gyventojai į mus kreipiasi dėl įvairiausių bėdų: nesandarių namų stogų, nešylančių radiatorių, neprižiūrimų šildymo sistemų, nepaskirstomos bendros elektros, nesamos avarinės tarnybos ir daug kitų klausimų. Visus juos reikia kasdien spręsti, kad būtų užtikrinti gyventojų poreikiai."

Namus administruojančios bendrovės vadovas pabrėžė, kad po reorganizavimo bendrijos gyventojai bus laisvi pasirinkti, kokia forma ir kieno bus administruojami jų namai.

Pasak V.Barakausko, dauguma kelių namų gyventojų jau esą nubalsavę ir pareiškę norą, kad jų būstus administruotų "Vitės valdos".

Jau išreiškė valią

A.Ektis atviravo žinantis, kad daugelio namų gyventojai jau yra apsisprendę, kokių administratorių norėtų iširus "Spinduliui".

Jau žinoma, kad keturi Vytauto gatvės namai ketina steigti atskirą bendriją, Ligoninės g. 7 ir M.Mažvydo al. 5 daugiabučiai ketina šlietis prie šios bendrijos.

Kareivinių g. 2, 4 ir J.Janonio g. 18 namai žada jungtis į atskirą bendriją.

Dar vieną bendriją ketina steigti S.Daukanto g. 26 namo butų savininkai, kaip ir Klevų g. 3 ir 5 namų gyventojai.

Teisininkas dalijosi žiniomis, kad Viršutinės g. 22 namo gyventojai išreiškė valią šlietis prie "Vitės valdų", tokį pat norą turi Sportininkų g. 24, Malūnininkų g. 14, Priestočio g. 20 namai.

Klevų g. 1 namas norėtų būti administruojamas pagal jungtinės veiklos sutartį.

Kol kas nežinia, kaip norėtų būti administruojami S.Dariaus ir S.Girėno 8A, Valstiečių g. 13 bei Ąžuolų g. 12 namų butų savininkai.

Kai kurie gyventojai savo valios raštu nėra išdėstę, apie tai jie tik užsiminė bendrijos likvidatoriumi norinčiam oficialiai tapti A.Ekčiui.

"Tada kai kurių namų gyventojai turėjo laikinus vadovus. Mes manėme, kad per metus būtų įvykęs bendrijos likvidavimo procesas, o namų gyventojai būtų galėję apsispręsti: kurti mažesnes bendrijas, prašyti savivaldybę paskirti administratorių arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Tačiau, kol juridinis asmuo yra bendrija, jokių kitų administravimo formų negali būti. Apsispręsti, kokia forma namai bus administruojami, gali tik bendrijos namuose esančių būstų savininkai", – tikino A.Gaižutis.

Kad būtų nustatyta nauja administravimo forma, pasak valdininko, į teismą turi kreiptis penktadalis bendrijos narių.

Laukia teismo posėdžio

Dalis gyventojų paprašė A.Ektį tęsti bendrijos likvidavimo procedūrą.

Jau vyko teismo procesas, kuriame konstatuota, kad oficialiai nėra nė vieno bendrijos nario, nes buvusi pirmininkė nepaliko bendrijos narių sąrašo.

Todėl po konsultacijų su Registrų centru, savivaldybe bei notarais A.Ektis bandė sušaukti visuotinį visos bendrijos būstų savininkų susirinkimą.

Visi 449 savininkai gavo pranešimą apie susirinkimą, pranešimai buvo įmesti į pašto dėžutes.

Pirmojo susirinkimo metu pusės gyventojų sukviesti nepavyko, todėl jis laikomas neįvykusiu.

Antrą kartą reikėjo ketvirtadalio savininkų. Susirinko apie 130 žmonių. A.Ektis prisimena, kad aktyviausiai dalyvavo S.Daukanto g. 26 namo gyventojai.

Paaiškėjo, kad iš bendrijos nori išeiti daug gyventojų.

Todėl susirinkime nuspręsta, kad bendrija "Spindulys" reorganizuojama, ji bus skaidoma į kelias mažesnes bendrijas. A.Ektis buvo paskirtas reorganizatoriumi.

Tačiau Registrų centras šiam procesui prieštarauja.

Susidarė teisiškai neapibrėžta situacija, kitaip ją galima būtų pavadinti teisiniu vakuumu.

Kadangi situacija itin kebli, Registrų centras nusprendė, kad sprendimą dėl reorganizatoriaus įregistravimo ir bendrijos reorganizavimo turi priimti Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija.

Posėdis turėtų įvykti vasario 27 d.

Reikalai bendrijoje juda į priekį, bet labai lėtai. Visa administravimo dalis perduota bendrovei "Vitės valdos".

A.Ektis tikino, kad tai yra laikina situacija, kol išsispręs bendrijos reorganizavimo klausimai.

Kiekvieno namo gyventojai patys turės apsispręsti, kaip toliau bus administruojamas jų namas.

Įtaria savivaliaujant

Pasak A.Gaižučio, bendrijos likvidavimo procesas pradėtas savivaldybės iniciatyva.

"Kiek mums žinoma, teismas nepaskyrė A.Ekčio laikinuoju bendrijos vadovu. Teismas rekomendavo kreiptis į Registrų centrą. Bet ir ši valstybės įmonė atmetė tokį A.Ekčio prašymą. Taigi, dabar bendrija realiai neturi vadovo. Todėl pasirašinėti sutarčių, neturint teisinių įgaliojimų, neįmanoma", – liudijo valdininkas.

Panašu, kad teisininką savotišku priešu laiko ne tik kai kurie bendrijos nariai, savivaldybės darbuotojų požiūris į jį taip pat specifinis.

Savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vedėjas prasitarė telefonu bendravęs su "Vitės valdų" vadovu ir pasakęs jam, kad net laikinai ėmęsi administruoti bendrijos namus jie tai daro neteisėtai.

A.Gaižutis tikino A.Ekčio sudarytos su "Vitės valdomis" sutarties nematęs, nes neturi pagrindo jos pareikalauti.

Kitas reikalas būtų, jeigu gyventojai savivaldybės to paprašytų. Toks prašymas galėtų tapti pagrindu išsireikalauti sutartį.

"Norėtume bent pažiūrėti, kas tose sutartyse parašyta. Žmonės turi teisę žinoti, už ką ir kaip moka. Tai neturėtų būti paslaptis. Žiūrint iš verslo pozicijos, "Vitės valdų" interesą galima suprasti: kažkas paprašė, jie padarė. Savivaldybė net negali kontroliuoti šios sutarties vykdymo, nes ne mes paskyrėme šį administratorių. Gyventojams turi rūpėti, kokius įsipareigojimus gyventojų vardu pasirašė sau tam tikras funkcijas prisiėmęs žmogus, – į vatą nevyniojo A.Gaižutis. – Iš to, ką žinome, galima spėti, kad tas žmogus savivaliauja. Manyčiau, čia galbūt esama kažkokio piniginio intereso. Bet kokiu atveju sutartys gali būti pasirašomos tik su gyventojų žinia, žmonės turi įgalioti atlikti tokius veiksmus. Tai yra jų turtas. Kažkas ateina, užlipa ant bačkos ir šaukia, kad yra tų namų vadas, reikalauja mokėti pinigus arba manipuliuoja tų žmonių vardu sudarydami sutartis. Tokiu atveju žmonės turėtų kreiptis į teisėsaugą. Juk iš jų nežinia kokiu pagrindu prašoma pinigų."

Kažkas ateina, užlipa ant bačkos ir šaukia, kad yra tų namų vadas, reikalauja mokėti pinigus arba manipuliuoja tų žmonių vardu sudarydami sutartis.

Norėjo pasisavinti pinigus?

Tačiau A.Ektis įsitikinęs, kad dėl keblios situacijos bendrijoje "Spindulys" kaltas A.Gaižutis ir jo vadovaujami valdininkai.

"Kai pradėjome spręsti reikalus, susidūrėme tik su savivaldybės darbuotojų daromomis kliūtimis. Trejus metus nematyti, kad mirus pirmininkei nėra bendrijos vadovo, aš tai pavadinčiau apsileidimu. Valdininkai nedirbo savo darbo, netikrino bendrijų, nekontroliavo jų veiklos. Aš įžvelgiu povandenines sroves. Įtariu, kad būta siekio likviduoti bendriją ir pasisavinti bendrijos sąskaitoje sukauptas lėšas. Jos būtų perduotos įmonei, kuri būtų perėmusi administravimą, nes, kai likviduojamas juridinis asmuo, jo sąskaita lieka bešeimininkė. Ją naujieji administratoriai būtų tiesiog perėmę ir tyliai nusavinę. Toks spėjimas man kilo stebint nuoseklią savivaldybės poziciją", – savo įžvalgų neslėpė teisininkas.

Pasak jo, bendrijos sąskaitoje yra šimtai tūkstančių eurų.

A.Ektis tikino esąs tvirtai įsitikinęs, kad bendrija yra tobulesnis administravimo būdas nei susisaistymas su valdomis, nes patys bendrijos nariai geriau kontroliuoja, geriau žino, kokių reikia darbų ir kiek tai gali kainuoti.

Valdų ataskaitos dažniausiai esančios lakoniškos, jų darbuotojai naudojasi gyventojų pasyvumu.

Dirba "į minusą"

Bent vieną kadenciją A.Ektis žada pats vadovauti bendrijai, vienysiančiai Vytauto g., Ligoninės g. ir M.Mažvydo al. namus. Jis turi patirties, mat dirba šį darbą kitoje bendrijoje.

"Man niekas nemoka algos, dirbu veltui. Prašiau savivaldybės darbuotojų pagalbos, bet jų raštuose biurokratiškai teigiama – gyventojai turi organizuoti susirinkimus. Kaip tai reikia padaryti, kai neturi visiškai jokių duomenų? Pats pirkau duomenis Registrų centre, jie man kainavo 300 eurų. Esu visiškame "minuse". Prie sąskaitų neprieinu. Registrų centras manęs neregistruoja kaip vadovo. Net nesu įregistruotas kaip bendrijoje dirbantis asmuo, – aiškino bendrijos reorganizuotoju vadinamas A.Ektis. – "Vitės valdoms" bendrijos namų administravimas buvo atiduotas tik iš bėdos. Aš šios bendrijos negaliu administruoti be pinigų, negaliu administruoti mokesčių ar vesti apskaitos, taip pat atlikti jokių ūkinių operacijų."

Teisininkas pasakojo, kad dėl šios padėties darbuotojams net nebuvo mokami atlyginimai.

Valytojos kreipėsi į darbo ginčų komisiją ir išėjo iš darbo su trijų mėnesių įsiskolinimu.

Skola bus išieškoma iš bendrijos sąskaitos per antstolius.

Su "Vitės valdomis" A.Ektis susitarė, kad ši bendrovė priimtų valytojas į darbą.

Rašyti komentarą
Komentarai (28)

Praeivis

kazkas turėtų pasidomėti ir sustabdyti aferisto A,Ekčio veiklą

Garbė Dievui

A,Ektis ir pats turi laikytis įstatymų

Arvydas Ektis

Visi komentatoriai, kurie nesivaldė, atsakys pagal įstatymus.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS