Klaipėdiečiai – prieš Migracijos paktą | KaunoDiena.lt

KLAIPĖDIEČIAI – PRIEŠ MIGRACIJOS PAKTĄ

Klaipėdos visuomenininkai parengė raštą šalies Prezidentei, ragindami ją nepasirašyti Jungtinių Tautų inicijuoto vadinamojo Migracijos pakto, kuriam jau pritarė Seimas. Šio pareiškimo iniciatoriai tame įžvelgia realią grėsmę valstybės ekonominiam, socialiniam ir nacionaliniam saugumui.

Piliečių pareiškimas valdžiai

Pareiškimas skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimui, užsienio reikalų ministrui ir vidaus reikalų ministrui.

"Mes, žemiau pasirašiusių visuomeninių organizacijų nariai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Prezidentę, reikalaudami nepasirašyti "Pasaulinės saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutarties". Esame įsitikinę, kad Lietuvos atstovams pasirašius šią sutartį, mūsų valstybė ateityje bus spaudžiama priimti teisės aktus, įtvirtinančius migraciją kaip vieną iš žmogaus teisių. Priėmus tokius įstatymus ir Lietuvai praradus savo sienų migracijos kontrolę, tolesnis ekonominio, socialinio ir nacionalinio saugumo politikos vykdymas taptų neįmanomas", – rašoma klaipėdiečių inicijuotame rašte Lietuvos vadovams.

Pareiškime reikalaujama, kad Prezidentė, "kaip LR Konstitucijos garantas, užtikrintų Lietuvos sienų apsaugą ir nepasirašytų šios Jungtinių Tautų organizacijos migracijos sutarties" ir prisijungtų prie JAV, Austrijos, Kroatijos, Lenkijos, Estijos, Čekijos, Australijos, Bulgarijos ir kitų šalių, atsisakančių pasirašyti šį paktą.

Šį pareiškimą pasirašė Lietuvos piliečių sąjunga, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyrius, asociacija "Jūros veteranai", nevyriausybinių organizacijų asociacija "Klaipėdos piliečiai", Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga, Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga.

Nesuprato, už ką balsuoja?

Praėjusią savaitę Seimas nubalsavo už Jungtinių Tautų inicijuotą Migracijos paktą.

Teigiama, kad net neišversto į lietuvių kalbą dokumento veikiausiai neperskaitė nė vienas parlamentaras.

Būtent toks lengvabūdiškumas ir privertė klaipėdiečius suformuluoti minėtą pareiškimą Prezidentei, Seimui ir ministrams.

Juolab kad Migracijos paktą atmetė ne tik JAV, bet ir dalis didžiųjų Europos valstybių.

Pastarųjų metų patirtis, kai netoliaregiškų politikų pastangomis Europa virto nelegalių migrantų iš trečiojo pasaulio valstybių prieglauda, parodė, jog pabėgėlių srautai tapo sunkiai kontroliuojami, o tai sukėlė vis aštresnes vidaus problemas.

Tiesa, JT migracijos pakto autoriai ir šalininkai vis pabrėžė, kad dokumentas teisiškai neįpareigojantis, o jo tikslas yra tik nustatyti pagrindinius visų šalių bendradarbiavimo migracijos srityse principus.

Esą Migracijos paktu siekiama ginti migrantų žmogaus teises, įsipareigojo peržiūrėti darbuotojų migrantų įdarbinimo procedūras ir pasirūpinti, kad jos būtų sąžiningos ir etiškos.

Pakte taip pat minimas pažadas kovoti su bet kokiomis diskriminacijos, ksenofobijos ir netolerancijos migrantų atžvilgiu apraiškomis.

Tačiau ne vienas tam nepritariantis Lietuvos politikas pastebėjo, kad šiame susitarime nė vienu žodžiu neužsimenama apie nacionalinių valstybių piliečius, apie jų teises.

Manoma, kad tuo bus siekiama sukurti privilegijuotą padėtį migrantams atvykimo šalyse lyginant su juos priimančių šalių gyventojais.

O baimintis išties yra ko, nes migrantų iš trečiųjų šalių skaičiai yra stulbinantys.

Anot Jungtinių Tautų, pasaulyje yra maždaug 258 mln. migrantų, o tai sudaro 3,4 proc. visų pasaulio gyventojų.

Organizacijos duomenimis, bendras migrantų skaičius nuo 2000 m. išaugo 49 proc.

Pažeidė Lietuvos Konstituciją?

Taigi už Migracijos paktą Lietuvoje balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 21, susilaikė taip pat 21.

Tiesa, šio dokumento priėmimui priešinosi beveik visų frakcijų nariai.

Pareiškimą Prezidentei su raginimu nepatvirtinti Migracijos pakto pasirašęs vienas iniciatorių klaipėdietis Dionyzas Varkalis teigė absoliučiai nusivylęs "valstiečių" valdžia.

Jie staiga ima ir pasirašo Migracijos paktą be tautos sutikimo!

"Juk tarpukario Lietuvoje irgi buvo Valstiečių partija, jie irgi buvo kilę iš ūkininkų, bet jie buvo inteligentai, kurie klausė tautos balso. O šiandien atėjo žmonės, kurie kalba viena, o daro visiškai kita. Kaip tai reikėtų suprasti? Kaip galima šitaip elgtis, žinant, kad tauta taip nukentėjo? Jie staiga ima ir pasirašo Migracijos paktą be tautos sutikimo!" – baisėjosi D.Varkalis.

Toliau klaipėdietis citavo Konstitucijos 3-iąjį straipsnį, kuriame parašyta: "Niekas negali varžyti arba riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką."

Perpildė "nevilties taurę"

D.Varkalis klausė, kaip jam dabar žiūrėti tiems Seimo nariams į akis, kurie pritarė Migracijos paktui? Jo teigimu, nevilties taurė jau perpildyta.

Esą jie nubalsavo nė neperskaitę, juk tas dokumentas net nėra išverstas į lietuvių kalbą.

D.Varkalis priminė atvejį, kai mūsų Seimas nubalsavo už ES Konstituciją, kuri iki šios dienos nepriimta. Esą europiečiai perskaitė ir atmetė ją, ir niekas iki šios dienos jos nepasirašo. Tad ko skubėjo Lietuvos Seimas?

"Šiandien didžiosios valstybės – JAV, Austrija ir kitos nepasirašo Migracijos pakto, o mes vėl skubame pasirašyti. Kodėl? Argi mes nematome, kas vyksta pasaulyje? Jemene šiandien 20 mln. žmonių badauja. Apie 3 mln. pabėgėlių turėtų pajudėti Vakarų Europos link. Ar mes sugebėsime priimti tokį būrį? Aš ne prieš, bet į kambarį tiek gi nesutilps. Jie turi savo valstybėse kovoti už demokratiją. Mes juk už save kovojome, neturėjo galimybės tada visi išbėgti, 30 tūkst. žmonių dėl to mirė miške. Kovojome ir atkovojome", – dėstė D.Varkalis.

Klaidos bado akis

D.Varkalis tvirtino, jog jis asmeniškai buvo ir liks sąjūdietis, bet esą toks tautos valios nepaisymas yra nedovanotinas.

"Valstiečiai" užgavo pačią jautriausią stygą – miškus ir vaikus. Dabar draustiniai kertami plynai, o žmogų persekioja, kad grybą ne tą nuskynė, ir jį baudžia. O vaikų klausimas? Ar reikėjo laukti, kol kils toks pasipiktinimas. Jei jau pamatė, kad įstatymas blogas, reikėjo iškart jį stabdyti. O dabar žmonės bijo dėl savo šeimos, dėl savo vaikų. Kalbu su klaipėdiečiais ir žinau, kaip žmonės įbauginti. Tai jau pasiekė beprotybę. O pažiūrėkite, kas suinteresuotas D.Šakalienės įstatymo atsiradimu, kas visa tai finansuoja?" – piktinosi klaipėdietis.

Piliečių sąjungos pirmininkas D.Varkalis teigė, jog pradžioje dar tikėjo, kad į valdžią išrinkti "valstiečiai" ką nors padarys, bet esą jie nuėjo tuo pat keliu, kaip ir jų pirmtakai.

Labiausiai skaudina Migracijos pakto pasirašymas.

"O ką tie "valstiečiai" kalbėjo prieš rinkimus? Juk jie patys rinko parašus, kad nebūtų darkoma lietuvių kalba. Jie patys prieštaravo žemės pardavimui užsieniečiams. O dabar patys viską daro atvirkščiai. Kaip tai reikia suprasti? Partijos degradavo, jokios ideologijos nebeturi, visos jos yra už stambų kapitalą. Kur beieškoti teisybės? Visur gaunamas vienas atsakymas: "Ačiū, jūsų raštą gavome, perdavėme komisijai". Viskas amžiną atilsį. Žmonės palikti likimo valiai. Jie gyvena sau, valdžia gyvena sau. Toliau taip tęstis nebegali", – konstatavo D.Varkalis.

"Egzistuoja tik viena teisė"

Esą būtent tokie įstatymai, kaip Migracijos paktas, ir paskatino kilti kraštutinių radikalų judėjimą visoje Europoje.

Mes jų veiksmus įvertinsime būsimuose rinkimuose.

Kai kuriose šalyse didžiuosiuose miestuose yra tokių kvartalų, kur net dienos metu eiti pavojinga.

"Jie kalba apie žmogaus teises, bet jų priimtas Migracijos paktas turi tik vienos krypties judėjimą, mes šiuo atveju neturime jokių teisių. Nes kitaip būsime rasistai, ksenofobai ir kitokie "fobai". Mes tapome beteisiais, o jie kalba apie žmogaus teises. Bet turi būti ir mano teisės. Kodėl dabar tik viena teisė egzistuoja? Atsidūrėme tokioje situacijoje, kad daugiau tylėti nebegalime. Mes turime ką nors daryti, ir "valstiečiai", Seimo nariai turi aiškiai suprasti, kad taip toliau dirbti Lietuvoje negalima. Jie turi girdėti tautos balsą, tautos balsas yra Dievo balsas. Jie turi tarnauti mums, o ne įsivaizduoti, kažin kuo esantys. Neįsivaizdavau, kad po 30 metų nepriklausomybės reikės kovoti su savais biurokratais. Mes jų veiksmus įvertinsime būsimuose rinkimuose", – patikino klaipėdietis D.Varkalis.

GALERIJA

  • Iniciatyva: klaipėdietis visuomenininkas D.Varkalis yra vienas tų, kuris pasirašė pareiškimą Prezidentei D.Grybauskaitei dėl kontroversiškai vertinamo Jungtinių Tautų migracijos pakto.
  • Realija: dar ne taip seniai tokie migruojančių pabėgėlių būriai Vokietijos provincijose kėlė siaubą vietos gyventojams.
Rašyti komentarą
Komentarai (47)

.. o mūsų

jaunas šeimas, darbingo amžiaus žmones verčia dirbti už minimalke kuria visą atima mokesčiai. Lengvatos ir papildomos išmokos - niekingos. Produktai - brangūs ir nesveiki..O čia iš visų mūsų kišenės finansuojami(Geiropa perbegėliams moka tik pusmetį..) atsirade darmajiedai net negalvojantys dirbti, gaus geriau nei 12val.sunkiom sąlygom ariantys vietiniai.

ĮGYVENGINTOS MIGRANTAMS GERESNĖS GYVENIMO SĄLYGOS LIETUVOJE.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė nelegaliems imigrantams, klaidingai vadinamiems „pabėgėliais“, mokėti tokias išmokas: - Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį – 314 eurų. - Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) – 204 eurai. - Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti. Suma: Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų. Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų. -Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai. -Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai. -Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai. Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas? VALDŽIOS DISKRIMINUOJAMAS LIETUVOS PILIETIS GALI TIK PASVAJOTI APIE TOKIAS SUTEIKTAS GYVENIMO SĄLYGAS...

Lietuve

migrantai Graikijoje daugiau privilegijų turi , negu patys graikai. Sužlugdyta visiškai šalis. Juk skaiteme, kad per 2 metus (2015-2016) migrantai Vokietijoje ivykdė 200000 kriminalinių nusikaltimų. Mūsų seimas aklas ir kurčas.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS