Seimas imasi formuoti naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą | KaunoDiena.lt

SEIMAS IMASI FORMUOTI NAUJOS SUDĖTIES ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBĄ

Seimas dar šį mėnesį ketina patvirtinti naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą, kurioje dirbs 21 narys.

Tokiam nutarimo projektui, kurį antradienį pateikė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, po pateikimo pritarė 57 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 26 parlamentarai susilaikė. Projektas toliau bus svarstomas gruodžio 14 d.

Jeigu Seimas pritartų, Etninės kultūros globos taryboje dirbtų: Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu; Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto teikimu; Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu; Virginijus Kašinskas – Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu; Olijardas Lukoševičius – Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu; Nijolė Balčiūnienė – Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu; Skaidrė Urbonienė – Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu; Dalia Urbanavičienė – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos teikimu; Rimantas Astrauskas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu; Lina Petrošienė – Klaipėdos universiteto teikimu; Angelė Kavaliauskienė – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos teikimu; Dalia Senvaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto teikimu; Gita Šapranauskaitė – Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu; Loreta Sungailienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu; Sandra Daugirdienė – Vilniaus etninės kultūros centro teikimu; Vaida Kasparavičienė – Kauno tautinės kultūros centro teikimu; Jonas Vaiškūnas – Aukštaitijos regioninės tarybos teikimu; Ona Drobelienė – Dzūkijos regioninės tarybos teikimu; Zigmas Kalesinskas – Suvalkijos regioninės tarybos teikimu; Virginijus Jocys – Žemaitijos regioninės tarybos teikimu; Vilma Griškevičienė – Mažosios Lietuvos regioninės tarybos teikimu.

Etninės kultūros globos taryba įkurta 2000 m. rugpjūčio 21 d. vadovaujantis Seimo priimtu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu.

Tarybą, tvirtinamą Seimo nutarimu, sudaro 21 narys. Į tarybą juos deleguoja su etninės kultūros globa ir plėtra tiesiogiai susijusios institucijos ir organizacijos, teikdamos po vieną narį, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį etninės kultūros srityje.

Seimui patvirtinus tarybą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pradedami tarybos pirmininko rinkimai.

Seimo pirmininkas teikia Seimui tvirtinti tarybos siūlomą kandidatą tarybos pirmininko pareigoms 4 metų kadencijai.

Šiuo metu Etninės kultūros globos tarybai vadovauja etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė.

 

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS